skip to Main Content

Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 08.05. do 14.05. 2023. godine

Veći dio izvještajnog perioda preovladavale su obilne kišne oborine, što je doprinijelo da je i polena u zraku na području Zenice uglavnom bila na nivou niskih koncentracija.

Izuzetak je polen četinara (Pinacea) čija prisutnost je bila u umjerenim, a jedan dan je zabilježena visoka koncentracija.

Privodi se završetku polinacija biljnih vrsta iz skupine drveća kao što je breza, grab, hrast, vrbe, javor, platani, a približavamo se vrhuncu polinacije skupine biljnih vrsta iz porodice četinara, a pred nama je polinacija lipe.

Maj mjesec je period kada se sa polenom drveća sve više pojavljuje i polen trava čija maksimalna koncentracija se očekuje u trećoj dekadi maja i tokom juna mjeseca.

Osobe osjetljive na polen trava trebaju izbjegavati prostore livada, jer je u njihovoj blizini prisutnost polena najveća.

Polen trava ima visok stepen alergenosti.

Koncentracija polena u zraku u mnogome ovisi o vremenskim prilikama, više padavina značit će i niže koncentracije polena u zraku.

Od ostalih zeljastih biljnih vrsta važno je nagovijestiti početak polinacije bokvice (Plantago) i skorašnju cvatnju kiselica (Rumex), koprive (Urtica) i drugih korovskih biljaka.

Polenski spektar pored gore nabrojanih biljnih vrsta obuhvata i polen graba, javora, jasena, duda, topole, oraha, vrbe, čempresa.

Osobe osjetljive na polen obavezno pogledati priloženu tabelu

Popis aeroalergenih biljaka i stepen alergenosti polena

 

Back To Top