skip to Main Content

Obavještenje: monitoring polena – Zenica

Zbog servisiranja aparata za uzorkovanje polena, koji je lociran u Zenici, do završetka servisa neće DO DALJNJEG NA OVOM LINKU biti objavljivani Izvještaji o koncentraciji polena u zraku na području Zenice.

Pozivamo naše korisnike i sve koji prate nivo polena da koriste podatke o koncentraciji polena u zraku sa mjerne stanice u Tešnju, koja je najbliža zeničkoj, geografski i po nadmorskoj visini.

Također, preporučljivo je pratiti i preporuke koje se objavljuju uz Izvještaje, koje možete vidjeti NA OVOM LINKU.

 

Back To Top