skip to Main Content

VIDEO+FOTO: Održana Konferencija o zbrinjavanju životinjskog otpada i uklanjanju postojećih odlagališta

Zenica je danas (petak) bila domaćin završnoj Konferenciji na kojoj su prezentirani Studija izvodljivosti zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla i Program uklanjanja postojećih odlagališta, jama i grobalja za otpade životinjskog porijekla sa procjenom sredstava za područje Zeničko-dobojskog kantona.

Značajni kapaciteti u ZDK

Projekt koji je tokom prošle i ove godine realizirao Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), uz vlastita sredstva, sufinansiran je od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, te predstavlja prvi ovakav sveobuhvatan dokument na području cijele BiH.

Ova činjenica je značajnija kad se zna da je na području Zeničko-dobojskog kantona registrovano 25 posto stočnog fonda cijele države, a i dva najveća prerađivačka kapaciteta i bh. izvoznika se nalaze na području ovog kantona.

– Na projektu je radilo pet stručnjaka INZ-a. Stanje odlaganja otpada nije samo ekološki, nego i zdravstveni problem, a za sobom vuče i negativno odražavanje na turizam i druge oblasti života, istakla je Adela Beriša Fazlagić, projekt menadžer i stručni saradnik za projekte u INZ-u.

Ovi strateško – akcioni dokumenti, izrađeni su na osnovu stvarnih pokazatelja i podataka prikupljenih kroz obilaske općina/gradova i subjekata, u kojima je prikazano stvarno stanje o količinama, subjektima, divljim deponijama, trenutnim načinima odlaganja i primjerima dobre prakse, te su dati prijedlozi za rješavanje ovog velikog ekološkog, zdravstvenog, ekonomskog i turističkog problema.

Pored toga, Studijom su date preporuke o upravljanju i zbrinjavanju animalnog otpada na području ZDK u skladu sa međunarodnim preporukama i prioritetizaciji ovog problema u BiH kao i preporukama kantonalnih strateških dokumenata. Studija će prvi put stručnoj i široj javnosti biti predstavljena na pomenutoj konferenciji.

Iako je Studija izrađena za Zeničko – dobojski kanton, s obzirom na ozbiljnost i značaj problematike za sve općine, kantone i druge nivoe vlasti, njena metodologija, sadržaj i preporuke itekako su važne i primjenjive u drugim općinama, kantonima i nadležnim ministarstvima i institucijama.

Rusmir Goletić, dr.vet.med., stručni saradnik za veterinarsko javno zdravstvo i ekologiju, je istakao da je postoji visoka spremnost i želja za rješavanjem ovih problema u svih dvanaest općina ZDK.

Učesnici iz oba bh. entiteta

– Studija je željela da dadne startne odgovore, da ukaže da jame i grobnice trebaju biti izgrađene na pravilan način, barem kao privremeno rješenje, i to da budu neporopusni objekti, bez ocjeđivanja u podzemne vode, za što postoje tehnologije i načini, istakao je između ostalog Goletić.

Konferencija je okupila učesnike iz oba bh. entiteta, pa je bila prilika za razmjenu informacija o načinu rješavanja, zakonskim odrednicama i primjerima praktičnog rješavanja ovih problema u drugim dijelovima BIH.

Program i studija prezentirani danas u Zenici predstavljaju prvi konkretan rezultat onog što je traženo putem Strategije i Studije koju je na nivou BiH usvojilo Vijeće ministara BiH, a kojima je preporučena izrada strateških pristupa i rješenja problema neadekvatnog upravljanja animalnim otpadom na nižim nivoima – kantoni i općine. Studija INZ-a u ovom kantonu pionirski je potez ovog tipa u BiH.

Pogledajte video:

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top