skip to Main Content

Važne preporuke u vezi sa dezinfekcijskim barijerima ispred objekata

Dezinfekcijske barijere predstavljaju posebno pripremljene površine koje mogu biti posebno izrađene posude za tu namjenu ili betonska udubljenja kao dio arhitektonskog rješenja za ulaz.

Prema naredbama nadležnih štabova, u svim objektima kroz koje prolazi veći broj osoba neophodno je postaviti dez-barijere preko kojih moraju proći ljudi, a u određenim pogonima i prostorima, slične barijere se postave i za vozila.

Sve se čini sa ciljem da bi se spriječilo unošenje mikroorganizama i u svrhu preveniranja širenja infekcije u zatvorene prostore, a njihova pogrešna ili nepotpuna upotreba može nanijeti više štete nego koristi, navode iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Otopine pripremati po strogim instrukcijama

Prema instrukcijama i preporukama iz Instituta, dez-barijere moraju biti postavljene na glavnom ulazu u ustanovu, prostor, proizvodnju, na način da ih se ne može zaobići, preskočiti ili izbjeći, s tim da se treba onemogućiti kontakt kožom ili pristup kućnih ljubimaca.

Same “posude” odnosno udubljenja moraju imati minimalnu dubinu 2-4 cm za barijere za ljude, i 6-8 cm za barijere za vozila, a u njih postaviti sintetičke spužve koje je neophodno fizički čistiti (ispirati) u toku 24 sata.

Što se tiče upotrebe dezinficijensa u dez-barijerama, koriste se dezinficijensi koji pružaju trenutno dejstvo, otopina treba biti u koncentraciji dva puta jačoj nego otopine za primjenu orošavanjem ili prskanjem, a njihova dopuna se obavlja minimalno svakih 6-8 sati, s tim da ako je protok osoba veći, i znatno češće.

U INZ-u naglašavaju da pripremu otopine dezinficijensa moraju vršiti stručne osobe ili se ona mora raditi pod njihovim nadzorom, dez-barijera se ne smije dodirivati rukama, a prilikom njenog postavljanja, osvježavanja, punjenja, čišćenja, neophodno je koristiti sve mjere zaštite (rukavice, maska).

Za pripremu same otopine koja će se koristiti u dez-barijeri neophodno je da se sredstvo razblažuje i otopina priprema neposredno pred upotrebu, odnosno primjenu. U normalnim uvjetima za pripremu otopine za dez-barijeru koriste se dva grama sredstva na bazi hlora za pripremu deset litara otopine za dez-barijeru, koja se mora kontinuirano dopunjavati.

U specifičnim uvjetima, gdje protok ljudi, moguće je pripravljanje i na bazi četiri grama hlora za deset litara otopine. Pripremljena otopina je spremna za upotrebu narednih 6-8 sati, stoga je važno na dnevnoj bazi pripremati adekvatne količine otopina kako bi se racionalno koristila sredstva i smanjilo nepotrebno dodatno eko-kontaminiranje svakodnevnim deponovanjem preostale otopine.

Širenje umjesto sprečavanja zaraze

– Brzopleta i površna priprema otopine za dez-barijeru prozrokovat će kontraefekat, a nedovoljna količina dezinfekcionog sredstva u otopini koja se priprema neće imati efekat dezinfekcije nego pojačanog čišćenja.

S druge strane, suvišna količina dezinfekcionog sredstva u otopini koja se priprema za dez-barijeru može oštetiti obuću korisnika dez-barijere, pojačava rizik za inhaliranje štetnih isparavanja, ali i rizik za osobu koja priprema i nadzire otopinu, te za osobu koja vrši čišćenje dez-barijere!

Kako ističu iz instituta za zdravlje i siugurnost hrane, na kraju i najbitnije – nepravilna, neadekvatna i nestručna dezinfekcija i priprema i implementacija dez-barijera predstavlja nedjelotvorno utrošen rad, vrijeme i novac, a potencijalni rizici i štete uključujući i širenje zaraze se umjesto smanjuju, ustvari povećavaju.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top