skip to Main Content

Uspješno predstavljanje INZ-a na Kongresu o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji

U Opatiji je danas okončan rad četverodnevnog Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Zagreb, Hrvatskog mjeriteljskog društva, te Mreže za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane jugoistočne Europe – SEEN-FSQC. Jedan od suorganizatora je bio i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Više o samom kongresu na LINKU OVDJE.

Program Kongresa odvijao se od utorka do danas (petak) u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, okruglih stolova, radionica i postera, a obuhvaća aktuelne teme iz područja zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, s naglaskom na učinke na zdravlje ljudi te rasprave o novim tehnologijama, kriznom komuniciranju i upravljanju rizicima, ekološkoj proizvodnji hrane i GMO-u, sistemima upravljanja, ispitivanja, certifikaciji i akreditaciji, razvoju i primjeni analitičkih metoda te mikrobiološkoj sigurnosti hrane.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u Opatiji su predstavljali direktor dr. Senad Huseinagić, rukovoditelj Zavoda za veterinarstvo mr. Muhamed Gladan, načelnica Službe za kliničku mikrobiologiju INZ-a prof. Selma Uzunović, docent Amir Ibrahimagić i dipl. inž. Lejla Čoloman Horić iz odjeljenja za hemijsku dijagnostiku INZ-a.

Naučnoj i stručnoj javnosti na kongresu u Opatiji INZ se predstavio sa četiri rada, i to dvije usmene i dvije “poster” prezentacije. Svi radovi se, na ovom kongresu, izlažu i predstavljaju na engleskom jeziku.

Jedan od prezentiranih radova je “Fizokohemijske i mikrobiološke karakteristike domaćih i uvezenih uzoraka meda prikupljenih u marketima (Physicochemical and microbiological characteristics of domestic and imported honey samples collected from markets in Zenica, BiH), kojeg je prezentirala Lejla Čoloman – Horić iz Odjela za hemijsku dijagnostiku INZ-a, te

Institut je proteklih mjeseci razvio i intenzivirao saradnju sa kompanijom “Brovis” Visoko, jednim od najvećih bh. izvoznika u prehrambenoj industriji, a rezultat multiresorne saradnje je i zajednički nastup na kongresu u Opatiji. Menadžerica za kvalitet “Brovisa” Merjem Mlaćo u Opatiji je prezentirala rad “Detekcija, značajke i morfološke karakteristike Campylobacter spp. u komercijalnom uzgoju jata brojlera i uzorcima pilećeg mesa uzetih iz istog jata” (Detection enumeration and morphology characteristics of campylobacter spp. in commercial broiler flocks and chicken meats samples originating from the same flocks).

INZ se predstavio i sa dvije “poster prezentacije”, čiji su autori Amir Ibrahimagić “Detekcija i antiobiotička rezistencija u bakterijama prikupljenim iz mlijeka u ZDK, BiH” (Detection and antibiotic resistance in bacteria collected from row milk (Suspective bovine mastitis) in Zenica-Doboj canton, Bosnia and Herzegovina), te radom ” Lejle Čoloman-Horić “Kvalitet uzoraka meda prikupljenog od članova udruženja pčelara u ZDK (Quality of honey samples collected from Association of beekeepers in Zenica-Doboj Canton, BiH)

Prema informacijama iz Opatije, svi radovi stručnjaka INZ-a su objavljeni kao dodatak specijaliziranom izdanju Časopisa koji će biti posvećen radovima i samom Kogresu, dok je rad o medu predložen za objavljivanje u stručnom časopisu “Archives of Industrial Hygiene and Toxicology” (Arhiv za higijenu rada i toksikologiju). Ovaj časopis objavljuje recenzirane rukopise iz područja biomedicinskih nauka, posebno medicine rada, toksikologije, zdravstvene ekologije i radioekologije. na engleskom jeziku,  izlazi četiri puta godišnje, indeksiran je u osamnaest najvažnijih međunarodnih indeksacija i baza u naučnim oblastima zdravstva i veterine, kao što su Medline/PubMed, Scopus, Animal Science Database, Biological Sciences (CSA), Veterinary Science Database, SCIE……

Institut za zdravlje i sigurnost hrane pridaje veliku pažnju prikupljanju, obradi i publikovanju podataka kroz naučno-istraživačke projekte i radove svojih zaposlenika na domaćem, a pogotovo internacionalnom planu. Nakon prezentacija u Beču i Opatiji, protekle sedmice, predstojećeg vikenda predstavnici INZ-a će svoje radove predstaviti i u Bihaću, na trećem Kongresu o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima sa međunarodnim učešćem.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top