skip to Main Content

U Rijasetu IZ u BiH sa zamjenikom reisu-l-uleme i direktorom Agencije za certificiranje halal kvalitete

Direktor Instituta dr. Senad Huseinagić, rukovoditelj Veterinarskog zavoda Muhamed Gladan i menadžer za kvalitet Benjamin Čaušević razgovarali su u sjedištu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa zamjenikom reisu-l-uleme IZ u BIH prof. Enesom ef. Ljevakovićem i direktorom Agencije za certificiranje halal kvaliteta Damirom Alihodžićem.

Razgovarano je o aktuelnim temama zdravstvenog aspekta klanja kurbana, kao i procesa obaveznog vakcinisanja osoba koje kreću na hadž, te predloženo niz mogućih poboljšanja ovih procesa, od strane struke. Domaćina su gosti iz INZ-a upoznali sa djelatnošću i specifičnostima rada Instituta.

INZ ove godine proširuje preventivnu i edukativnu djelatnost na temu zdravstzvenih aspekata klanja kurbana na set video-izjava u kojima će vjernicima muslimanima koji se odluče da samostalno ili organizovano obave klanje kurbana biti u nekoliko minuta pojašnjeni osnovni zdravstveni, higijenski, ali i vjerski te aspekti zadovoljavanja procedura halal-pripreme i klanja kurbana.

Video prilozi biće uskoro na društvenim mrežama i web prezentaciji INZ-a, a svako iz svoje oblasti, o ovim temama govoriće profesor Fakulteta islamskih nauka Sarajevo dr. Senad Ćeman, direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Damir Alihodžić i rukovodilac Veterinarskog zavoda INZ-a Muhamed Gladan.

Back To Top