skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 26.04. do 02.05. 2023. godine

Sunčano vrijeme sa, blagim i suhim vjetrom, bez padavina omogučio je let polena svih evidentiranih biljnih vrsta tokom cijele sedmice, a posebno onih čija se polinacija približava svom maksimumu.

Kao što je u ranijim izvještajima naglašeno, zbog dužeg perioda nižih temperatura praćenih oborinama imalo je za posljedicu i jako “razvučen” period cvatnje breze (Betula) tako da su zabilježene visoke i umjerene koncentracije polena na području Tešnja.

Isto se odnosi i na polen hrasta (Quercus), duda (Morus), oraha (Juglans) i polen platana (Platanus) čini je polen takođe prisutan u visokim i umjerenim koncentracijama tokom cijelog izvještajnog perioda.

Ovakve vremenske prilike zadržat će se sve do vikenda kada se očekuju oborine i ispiranje odnosno obaranje polena na mjestu nastanka.

Počinje sezona cvjetanja trava te se tokom maja i juna očekuje značajnije prisustvo polena u zraku.

Polen trava ima visok stepen alergenosti.

Polenski spektar pored gore nabrojanih biljnih vrsta obuhvata i polen graba, javora, jasena, topole, vrbe, čempresa, četinara i trava u niskim do umjerenim koncentracijama.

Back To Top