skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 03.05. do 09.05. 2023. godine

U izvještajnom period od 03.05.2023. do 09.05.2023. godine uglavnom su preovladavale niske do umjerene koncentracije polena u zraku na području općine Tešanj.

Polahko se privodi završetku polinacija biljnih vrsta iz skupine drveća kao što je breza, grab, hrast, vrbe, javor, platani, a približavamo se vrhuncu polinacije skupine biljnih vrsta iz porodice četinara, a pred nama je polinacija lipe.

Maj mjesec je period kada se sa polenom drveća sve više pojavljuje i polen trava čija maksimalna prisutnost se očekuje u trećoj dekadi maja i tokom juna mjeseca.

Osobe osjetljive na polen trava trebaju izbjegavati blizinu livada, jer je tamo prisutnost polena najveća.

Polen trava ima visok stepen alergenosti.

Koncentracija polena u zraku u mnogome ovisi o vremenskim prilikama, više padavina značit će i niže koncentracije polena u zraku.

Od ostalih zeljastih biljnih vrsta važno je napomenuti prisustvo polena bokvice (Plantago) i skorašnju cvatnju kiselica (Rumex), koprive (Urtica) i drugih korovskih biljaka.

Popis aeroalergenih biljaka i stepen alergenosti polena

Back To Top