skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 12.04. do 18.04. 2023. godine

Stabilnije vremenske prilike sa dosta sunčanih perioda i bez padavina u prvom dijelu izvještajne sedmice, pogodovalo je značajnijoj polinaciji evidentiranih biljnih vrsta.

Zabilježene su umjerene koncentracije polena breze (Betula) čiji je polen još uvijek prisutan na području Tešnja dijelom i zbog dužeg perioda niskih temperatura praćenih sa oborinama što je imalo za posljedicu i jako “razvučen” period cvatnje.

Takođe u prvom dijelu izvještajnog perioda evidentirane su umjerene i visoke koncentracije polena hrasta (Quercus) i polena iz porodice čempresa (Cupresaceae/taxaceae).

Postepeno raste koncentracija polena platana (Platanus), i oraha (Juglans) čije je cvatanja tek počela na ovom području.

Polenski spektar pored gore nabrojanih biljnih vrsta obuhvata i polen graba, javora, jasena, topole, vrbe i bukve.

U narednoj tabeli daje se prikaz alergenosti polena biljnih vrsta koje su predmetom monitoringa za područje Tešnja.

Back To Top