skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 05.04. do 11.04. 2023. godine

Nastavak niskih dnevnih temperatura iz prošle sedmice uticao je na prisutnost polena tako da je u prvom dijelu izvještajnog perioda ostao na nivou niskih koncentracija. Sa porastom temperatura u periodu od 8.04 do 11.04. povećana je i koncentracija polena u zraku do nivoa umjerenih koncentracija, a odnosi se na polen breze (Betula), graba (Carpinus) i hrasta (Quercus) kako je i predviđeno u prošlom izvještaju.

Hladnoća i oborine ove su godine značajnije nego prethodnih godina usporile oslobađanje polena breze. Prisutnost polena ostalih drvenastih biljnih vrsta zadržala se na nivou niskih koncentracija. Evidentirana su i prva polenova zrna platana (Platanus), i oraha (Juglans).

U narednom periodu očekuje se daljnje prisustvo polena breze, hrasta, graba do nivoa umjerenih koncentracija, a što će ovisiti prije svega o temperaturama zraka i padavinama. Polenski spektar pored gore nabrojanih biljnih vrsta obuhvata i polen javora, jasena, topole, vrbe i čempresa/tuje.

U narednoj tabeli daje se prikaz alergenosti polena biljnih vrsta koje su predmetom monitoringa za područje Tešnja.

 

Back To Top