skip to Main Content

SVJETSKI DAN VIDA

Svake godine, drugi četvrtak u mjesecu oktobru, obilježava se kao Svjetski dan vida.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu je 285 miliona ljudi sa poremećajima vida, od čega je 39 miliona slijepih, 246 miliona slabovidnih osoba. Svakih pet sekundi neko u svijetu izgubi vid.

Slabovidnost (ambliopija) je smanjena vidna oštrina u jednom ili oba oka koja nastaje tokom procesa ranog razvoja vida. Stoga, liječenje slabovidnosti može biti uspješno jedino ako se započne u ranom periodu života djeteta. Zbog nepoduzimanja mjera liječenja slabovidnosti mogu se pojaviti psihološke smetnje, ograničava se izbor zanimanja, mijenja se ponašanje i uspjeh u školi, dolazi do gubitka pažnje ili manje zainteresovanosti za određene zadatke, te na taj način ograničava djete u postizanju očekivanog uspjeha.

Skrining vida – šta radimo za zdravlje vida djece?

Jedan od načina ranog otkrivanja poremećaja vida kod djece je skrining za rano otkrivanje poremećaja vida. Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u okviru svojih redovnih djelatnosti, kontinuirano provodi skrining vida kod učenika osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona. Za sva uočena odstupanja od uobičajenih vrijednosti kod djece, roditeljima se, posredstvom škole, dostavljaju uputnice/preporuke da dijete odvedu na detaljniji oftalmološki pregled. Nakon tih pregleda, škola dostavlja povratnu informaciju Službi za školsku higijenu. Ovaj skrining je od izuzetnog značaja, jer omogućava da se na vrijeme uoče problemi s vidom, te spriječe dodatne komplikacije.

Stoga, molimo roditelje da, ukoliko dobiju navedenu uputnicu/preporuku, odvedu svoje dijete u ambulantu opće ili porodične medicine ili kod oftalmologa da bi se na vrijeme mogle spriječiti eventualne komplikacije. Oči su naši prozori u svijet. Vid je jedan od naših puteva između unutrašnjeg i vanjskog. Čuvajmo taj put kod naše djece i pomozimo im u tome.

 

Projekat promocije očnog zdravlja „E“ – šta radimo za zdravlje vida odraslih osoba?

U mjesecu septembru Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa „Dobrotvornom organizacijom svetaca posljednjih dana“ iz SAD-a provodila  je projekat pod nazivom Promocija očnog zdravlja „E“, čiji je osnovni cilj da građani svih starosnih skupina samostalno i orjentaciono provjere svoj vid na određenoj lokaciji u gradu, po mogućnosti na mjestu najvećeg okupljana u strogom centru grada. Cilj je da građani u što kraćem roku i na brz, jednostavan i efikasan način samostalno uoče probleme sa vidom ukoliko postoje, te se u tom slučaju jave u nadležnu zdravstvenu ustanovu radi daljeg tretmana. U svakoj općini Zeničko-dobojskog kantona izabrana je po jedna ili više lokacija na kojima su postavljene table za samokontrolu vida sa uputstvom i smjernicama za korištenje.

Na udaljenosti od 3 m postavljena je tabla sa slovima tačno određenog promjera predviđenim za tačno određenu udaljenost. Na mjestu predviđenom za gledanje i ispitivanje vida postavljena je oznaka i smjernice za korištenje (npr.: Prekriti jedno oko i pogledati slova. Da li jasno vidite slova na ovoj udaljenosti? Ako ne, javite se u nadležnu zdravstvenu ustanovu. Isto ponoviti i sa drugim okom.).

Lokacije na kojima možete provjeriti svoj vid su sljedeće:

 • Općina Breza: Dom zdravlja Breza,
 • Općina Doboj Jug: šalter sala općine Doboj Jug,
 • Općina Kakanj: SC „Robot“,
 • Općina Maglaj: Opća biblioteka Maglaj,
 • Općina Olovo: Dom zdravlja Olovo,
 • Općina Tešanj: Autobuska stanica Tešanj, SC „Jelah“,
 • Općina Usora: Dom zdravlja Usora,
 • Općina Vareš: šalter sala općine Vareš,
 • Općina Visoko: Dom zdravlja Visoko,
 • Općina Zavidovići: Dom kulture Zavidovići,
 • Općina Zenica: Autobuska stanica Zenica, Bosansko narodno pozorište Zenica, Opća biblioteka Zenica, SC „City“,
 • Općina Žepče: Autobusni kolodvor Žepče, SC „Libertas“.

Na prijedlog Ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u toku je postavljenje table za samoprovjeru vida u svim osnovnim i srednjim školama, te na fakultetima na području Zeničko-dobojskog kantona.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Služba za školsku higijenu

Virtuelni centar za promociju zdravlja i prevenciju

Back To Top