skip to Main Content

Do 2050. godine će se proizvodnja hrane u svijetu morati povećati za 50 posto

Služba za zdravstvenu ekologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane danas je u Zenici organizovala seminar o sigurnosti hrane i procjeni rizika sa glavnim osvrtom na ispravnost i pravilnu raspodjelu hrane.

Povod današnjeg seminara u Zenici je obilježavanje 16. oktobra Međunarodnog dana hrane, a predavači na današnjem seminaru govorili su o sigurnosti hrane, zakonskim okvirima te problemima današnjice u smislu resursa planete Zemlje i raspodjele prehrambenih artikala.

Jedan od predavača danas je bio i profesor Smajil Durmišević koji je govorio upravo o globalnom problemu hrane, ističući da se iz godine u godinu na planeti Zemlji povećava broj stanovnika, ali da se veoma malo pažnje posvećuje resursima hrane kojih je sve manje.

On je istakao da seminar ima dvije cjeline. Prva je posvećena međunarodnoj temi klime, hrane i poljoprivrede, dok je druga cjelina posvećena sigurnosti hrane i procjeni rizika.

“Zaokružili smo danas i medicinski i veterinarski pristup temi procjene rizika, a dotakli smo se i međunarodne teme utjecaja klimatskih promjena, što je svjetski problem, na sve veći broj stanovnika. Do 2050. godine procjenjuje se da će biti blizu 9,6 milijardi stanovnika i da će se morati povećati proizvodnja hrane za 60 posto da bi se zadovoljila potražnja. Sve sisteme društva treba prilagoditi tome i da svoje programe, politike i strategije usmjere prema tim procjenama”, izjavio je Durmišević.

Klimatske promjene u vidu suša ili poplava lančanom reakcijom izazivaju velike promjene u svijetu, dok migracije i ratni sukobi stvaraju začarani krug gdje jedine promjene na globalnom nivou mogu napraviti Ujedinjene nacije.

“Problem današnjice je nepravilna i neravnopravna raspodjela distribucije vode i poljoprivrednih dobara na broj stanovnika s jedne strane i finansijske mogućnosti sa druge strane. Seminar je samo jedno zrnce u mozaiku da aktualiziramo situaciju na domaćem planu, da se štede i resursi, a sa druge strane da se čuva hrana”, dodao je Durmišević.

Jedna trećina hrane u svijetu svaki dan propadne u transportu, skladištenju i neadekvatnom pakovanju, tako da je današnji seminar bio način da se učesnici zdravstveni profesionalci, sanitarni, veterinarski i tržišni inspektori, predstavnici vladinih ustanova, nevladinih organizacija i preduzeća, udruženja za proizvodnju, uvoz i promet životnih namirnica, upoznaju o problemima i da svoj rad prilagode doprinosu smanjenja trošenja resursa i čuvanja hrane.

Na kraju seminara učesnicima su podijeljeni certifikati.

Klix.ba

Back To Top