skip to Main Content

Svjetski dan djeteta

U povodu obilježavanja Svjetskog dana djeteta, kroz simboličan niz događaja, aktivnosti, oglašavanjem na društvenim mrežama, nastoji se staviti djecu i mlade u prvi plan, te omogućiti da se njihov glas čuje. 20.novembra 1989. godine usvojena je Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju dati svakom djetetu. Time je dato obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će se učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije.
Jedan od prioriteta  UNICEF-a je da djeci i mladima osigura aktivnosti i platforme koje ih osnažuju, podržavaju u zalaganju za važna pitanja koja utiču na njihove živote, da povezuju djecu, mlade i osobe koje donose odluke. Njihova uloga je veoma važna, kao i odgovornost u radu sa ovom populacijom  nositeljima promjena u budućnosti.
U povodu obilježavanja Svjetskog dana djece, UNICEF želi dodatno podržati i istaknuti djelovanje djece i mladih „ za djecu i mlade“. Nastoje podržati djecu i mlade kroz niz aktivnosti kroz interaktivni razgovor, pomoći da se njihova mišljenja bolje čuju, te potaknuti dobrim praksama kojima se angažuju djeca i mladi, kao zagovornici i kreatori niza vlastitih rješenja.
Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni. Također, djeci se mora omogućiti da aktivno sudjeluju u rješavanju svih pitanja koja utiču na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Dječja prava su prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina, te ista ta prava bi trebala svakom djetetu osigurati mogućnost da dostigne najviše što može.
Mladi imaju ogroman potencijal da doprinesu društvenom, političkom i ekonomskom razvoju. Imamo odgovornost raditi s njima kao partnerima i pokretačima promjena. Djeca i mladi imaju drugačiju perspektivu od odraslih, te  mogu da učestvuju u diskusijama kao i rješavanju ključnih pitanja koja su važna za njihovu generaciju  od klime do mentalnog zdravlja, obrazovanja, diskriminacije, nasilja  te pozivaju odrasle da reaguju. Njihova mišljenja su drugačija kao i pogled na mnoge stvari u odnosu na odrasle. Samim tim, oni mogu da donose nova, kreativna i kritička  mišljenja i rješenja za probleme s kojima se svijet suočava, a koja se odnose na njih same. Participacija djece i mladih jedan je od temelja građanskog društva.
U okviru  javno-zdravstvenog dijela  neophodno je raditi na promociji i zaštiti zdravlja djece od najranije dobi. Brojne su prijetnje zdravlju djece. Kvalitetnom zdravstvenom zaštitom, promocijom zdravih stilova života, osiguravanjem kvalitetne i higijensko ispravne ishrane u odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama, te prevencijom bolesti doprinijet ćemo očuvanju i zaštiti zdravlja djece te smanjiti rizik za razvoj bolesti. Obilježavanjem ovog datuma, nastojimo ukazati javnosti na neophodnost poštivanja dječjih prava i potrebu zaštite iste populacije od zloupotrebe, nasilja, te raznih oblika diskriminacije.
DJECA SU NAŠA BUDUĆNOST!
Izvor: UNICEF
Back To Top