skip to Main Content

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a 2018.

Već gotovo tri decenije, 1. decembra se svake godine u svijetu i BiH brojnim događanjima i aktivnostima obilježava Svjetski dan AIDS-a.

U razdoblju od 1992. godine do kraja jedanaestog mjeseca 2018. godine, u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federacija BiH) registrirana je 221 osoba kojoj je dijagnosticirana HIV infekcija. Među njima je 98 osoba oboljelih od AIDS-a (Grafikon 1).  U istom razdoblju, 47 oboljelih osoba je umrlo. Među zaraženim osobama 86% je muškog spola. Najveći broj HIV slučajeva registrira se u dobnoj skupini od 30-39 godina (33%), odnosno u dobnim skupinama od 25-49 godina (78%) (Grafikon 2). U posljednjih pet godina, u Federaciji BiH prosječno se registrira 14 novih slučajeva infekcije HIV-om, što čini stopu od 6 slučajeva na milion stanovnika, odnosno predstavlja nisku razinu HIV epidemije. Zabilježeni porast novootkrivenih slučajeva infekcije HIV-om posljednjih godina povezan je sa većim brojem testiranja, što je rezultat djelovanja centara za dobrovoljno, besplatno i povjerljivo savjetovanje i testiranje, navodi se u saopćenmje federalnog ZZJ.

Grafikon 1. Broj registriranih slučajeva infekcije HIV-om i AIDS-a, Federacija BiH 1992-2018.

U 2018. godini, u Federaciji BiH prijavljeno je 18 novih slučajeva zaraze HIV-om, među kojima su 4 slučaja obolijevanja od AIDS-a.

Grafikon 2. Dob i spol registriranih HIV slučajeva, Federacija BiH 1992-2018. (kumulativ)

Grafikon 3. Registrirani HIV slučajevi, prema načinu prijenosa i godini prijavljivanja, Federacija BiH 1992-2018.

Prema načinu prijenosa u ukupnom broju slučajeva, dominantan način zaražavanja HIV-om bio je nezaštićeni spolni odnos, i to homoseksualni/biseksualni (muškarci koji imaju spolne odnose sa muškarcima-MSM) sa 47,1% i heteroseksualni sa 42,1%. Za 6,8% slučajeva način zaraze HIV-om je bio injekcionim korištenjem droga (nesterilan pribor) (Grafikon 3). Zabilježen je i jedan slučaj vertikalnog prijenosa, sa majke na dijete. U posljednjih nekoliko godina, zabilježen je porast infekcije HIV-om među MSM populacijom, sa najvećim zabilježenim brojem slučajeva u 2016. godini (14 slučajeva). U 2018. godini zabilježeno je 12 novih slučajeva HIV infekcije među MSM populacijom.

Back To Top