skip to Main Content

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV DIJABETESA, 14.11.2016.

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa se obilježava 14.11. svake godine u preko 170 zemalja svijeta još od 1991. godine kao odgovor na porast broja oboljelih i prijetnju nekontrolisanog širenja bolesti.

 

 • Najčešće komplikacije dijabetesa – sljepilo, srčani udar, bubrežna slabost, amputacije.
 • Osobe sa dijebetesom se ne razlikuju od drugih – ne diskriminiši ih!
 • 1 od 2 osobe sa dijabetesom ne znaju da ga imaju – da li si i ti u riziku?
 • Zdravim stilovima života može se prevenirati do 70% slučajeva dijabetesa tipa 2.
 • Zdrava i uravnotežena ishrana uveliko smanjuje rizik za obolijevanje.

Diabetes mellitus ili šećerna bolest je stanje povišene količine glukoze (šećera) u krvi. Nastupa kada tijelo ne proizvodi dovoljno hormona inzulina ili taj inzulin više nije djelotvoran. Inzulin je „ključ“ koji omogućava šećeru da uđe u ćeliju. Bez inzulina, ćelije tijela ne dobivaju iz hrane dovoljno glukoze koja im je potrebna za svakodnevni život. Taj šećer se zadržava u krvi, pa nastaje hiperglikemija.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH broj registrovanih oboljelih od dijabetesa iznosi skoro 65.000. Prema Internacionalnoj dijabetološkoj federaciji (IDF) i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), u BiH je više od 9% stanovništva oboljelo od dijabetesa. U svijetu je registrovano oko 387 milion dijabetičara, što predstavlja 8,3% svjetske populacije. U Evropi je oboljelo oko 55 miliona stanovnika ili 6,7% populacije. U 2013. godini u svijetu je kod 79.000 djece otkrivena šećerna bolest. Smatra se da će do 2035. godine broj dijabetičara u svijetu dostići 592 miliona.

Simptomi šećerne bolesti su:

 • pretjerana žeđ i znojenje,
 • učestalo mokrenje,
 • zamor i drhtavica,
 • zamagljenost pred očima,
 • vrtoglavica i zbunjenost,
 • posjekotine ili ranice koje veoma sporo zarastaju.

Ukoliko imate dijabetes:

 • izbjegavajte prženu i masnu hranu, te slatkiše,
 • jedete više svježeg voća,
 • vježbajte ili šetajte 30 minuta svaki dan,
 • održavajte tjelesnu težinu u granicama normale,
 • javite se svake godine očnom ljekar radi kontrole,
 • svaki dan pratite i pregledajte stopala radi eventualnih promjena i nikad ne hodajte bosi,
 • ne konzumirajte duhan i alkohol.

Važni faktori rizika za nastanak šećerne bolesti su:

 • starija životna dob preko 60 godina,
 • muški spol,
 • prethodna pojava hiperglikemije u toku trudnoće,
 • nasljedni faktor (majka, otac, brat ili sestra koji boluju od šećerne bolesti),
 • visok krvi pritisak,
 • nedostatak fizičke aktivnosti,
 • prekomjerna tjelesna težina.

U liječenju šećerne bolesti važnu ulogu imaju i bolesnik i članovi njegove porodice. Bolesnik i porodica moraju biti motivirani za učenje. Ljekar, medicinska sestra i drugi zdravstveni radnici bolesniku trebaju objasniti, a on treba zapamtiti i primjeniti sve savjete i upute. Važno je posjećivati predavanja, kurseve i seminare o šećernoj bolesti, te čitati edukativne brošure.

Prevencija šećerne bolesti podrazumijeva regulisanje tjelesne težine i njeno svođenje na optimalne vrijednosti što ima značajan uticaj na smanjenje rizika obolijevanja od dijabetesa i pravovremeno upućuje na potencijalno povećanje rizika.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa je „Dijabetična bolest oka“. Internacionalna dijabetološka federacija (IDF) u fokus je stavila promociju značaja ranog otkrivanja dijabetesa tipa 2 i pravovremenog tretmana da bi se smanjio rizik nastanka ozbiljnih komplikacija. U svijetu u 2015. godini od 415 miliona oboljelih odraslih osoba kod jedne trećine razvila se dijabetična retinopatija – dijabetična bolest oka – komplikacija koja može dovesti do poremećaja vida i sljepila.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa Savezom udruženja dijabetičara Zeničko-dobojskog kantona organizovali su niz aktivnosti:

Provedena je kampanja obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa 14.11.2016. u deset općina Zeničko-dobojskog kantona na unaprijed dogovorenim lokacijama u terminu od 10:00 do 13:00. Za provođenje ovih aktivnosti bili su zaduženi članovi općinskih timova udruženja dijabetičara. Cilj kampanje bio je potaknuti svijest građana za redovnim kontrolama kroz organizovanje javnih mjerenja nivoa šećera u krvi. Nivo šećera u krvi izmjeren je za oko 3000 osoba na području cijelog kantona.

Istaknut je značaj kontinuiranih oftalmoloških pregleda radi prevencije nastanka dijabetične bolesti oka, kao jedne od hroničnih komplikacija šećerne bolesti. Distribuirani su korisni zdravstveno-odgojni materijali.

 

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Virtuelni centar za promociju zdravlja i prevenciju bolesti

 

 

Back To Top