skip to Main Content

Studija INZ-a “Procjena efekata aerozagađenja na zdravlje ljudi” predstavljena u Ambasadi SAD

U sklopu napora da skrene pažnju javnosti na problem zagađenja zraka u BiH i moguća rješenja za taj problem, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) je u svojim prostorima u Sarajevu organizirala skup i prezentaciju rezultata dosadašnjih istraživanja zagađenosti zraka i njihove povezanosti sa oboljenjima i smrtnosti u BIH.

Na skupu priliku da predstavi svoju, nedavno objavljenu Studiju “Procjena efekata aerozagađenja na zdravlje ljudi” imali su predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Uz naš tim i Studiju, predstavljene su aktivnosti koje Medicinski fakultet u Sarajevu vodi na praćenju povezanosti obolijevanja i povišenih parametara zagađenja. Također, prezentirana je i oprema, te mogućnosti mjerenja sitnih čestica prašine (PM 2.5), „izazovi“ sa kojima se susreću oni koji nabavljaju tu opremu, obzirom na različitost kvaliteta i izrade uređaja i opreme za mjerenje, kao i potrebu da se prati i mjeri i taj, za zdravlje građana najopasniji segment zagađenja.

– Naša studija je zasnovana na metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO/WHO) za procjenu štetnih efekata aerozagadenja na zdravlje ljudi, kroz rezultate relevantnih analiza za Zeničko-dobojski kanton, a koristeći novu verziju softwera “Air Quality” (AirQ) za procjenu korelacije izmedu koncentracije polutanata u zraku i raznih mortalitetnih i morbiditetnih parametara. U našem istraživanju smo analizirali parametre mortaliteta na teritoriju ZDK, kao i na području grada Zenice, tokom posljednjih 20 godina. Procijenili smo utjecaj različitih koncentracija polutanata u gradu Zenici na mortalitetne parametre za buduće razdoblje, kao i ponudili moguće benefite smanjenja koncentracije polutanata u zraku u smislu zdravstvenih ishoda, istakao je prof. Boris Hrabač, rukovoditelj Zavoda za javno zdravstvo uokviru Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Uz profesora Hrabača, na prezentaciji su iz INZ učestvovali prim.dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta i Nino Alić, saradnik na izradi Studije.

Gošća skupa u američkoj ambasadi je bila zvaničnica američke Agencije za zaštitu okoliša (U.S. Environmental Protection Agency) dr. Gejl Hagler (Gayle), koja boravi u BiH, te razgovara sa relevantnim institucijama, pojedincima i grupama o problemu zagađenja zraka i kako ga pokušati riješiti.

Informaciju o održanom Okruglom stolu na kojem je u Zenici prezentirana studija pogledajte KLIKNI OVDJE 
Sadržaj studije objavljen je na stranici INZ NA OVOM LINKU

INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA

Back To Top