skip to Main Content

Održan Okrugli stol “Procjena efekata aerozagađenja na zdravlje ljudi”

Institut za zdravlje i sigurnost hrane BiH Zenica danas je organizovao Okrugli stol “Procjena efekata aerozagađenja na zdravlje ljudi” na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja vođenog po novoj metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO/WHO) za procjenu štetnih efekata aerozagađenja na zdravlje ljudi, kao i rezultate koji su dobijeni za Grad Zenicu.

Svjetska zdravstvena organizacija je razvila novu verziju softvera (AirQ+) za procjenu korelacije između koncentracije polutanata u zraku i raznih mortalitetnih i morbiditetnih parametara. Prema informacijama iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica analiziran je mortalitet na području ZDK, kao i grada Zenice u posljednjih 20 godina, a koristeći AirQ softver procijenjen je utjecaj polutanata na mortalitetne parametre u periodu 2014. – 2016. godina.

Na osnovu raspoloživog softvera moguće je predvidjeti opcije efekata budućih scenarija kretanja zagađenja zraka, kao i ponuditi aproksimativne benefite smanjenja koncentracije polutanata u zraku u smislu zdravstvenih ishoda.

Istraživanje koje je provedeno pokazalo je da najveći utjecaj mortalitetnih parametara ima prašina (PM 2,5) koja se može povezati kao uzrok u 37,97% smrti od ishemične bolesti srca, 30,26% smrti od moždanog udara, 20,81% smrti od karcinoma pluća.

Kada posmatramo sve smrti bez obzira na uzrok, onda se 17,66% svih uzroka smrti može povezati sa ovim česticama PM2,5.

– Ovo ukazuje na to da je uzročna povezanost gotovo dvostruko veća za ishemične bolesti srca u poređenju s karcinomom pluća, o čemu se tek počelo govoriti u nauci. Podaci iz literature kažu da PM 2,5 prolazi alveolo-kapilarnu membranu, ulazi u krvotok i znatno ubrzava proces arterioskleroze, kazao je prof. dr. Boris Hrabač, rukovodilac Zavoda za javno zdravstvo u okviru Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Na Okruglom stolu je naglašeno da su podaci istraživanja alarmantni i zahtijevaju reakciju u smislu razvoja strategije za djelovanje u cilju zaštite okoliša, prije svega zraka u Zenici.

Direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica Senad Huseinagić je kazao kako su koristili podatke Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ali da pokušavaju osigurati sredstva za mjerne stanice u ZDK koje bi im davale orijentacione vrijednosti koncentracija kako bi imali uvid u prisustvo polutanata i van kotlina, odnosno kako bi cijelo područje Zeničko-dobojskog kantona mogli obuhvatiti sličnim istraživanjima.

Obzirom da sitne čestice prašine lako prolaze kroz krvotok, može se zaključiti da je čest uzrok arterioskleroze, oboljenja u porastu i time smrtnosti stanovništva, prvenstveno u Zenici. Procijenjeno je da je 169 od 100 hiljada slučajeva smrti uzrokovano aerozagađenjem. U Zenici je ta cifra 205 ljudi, odnosno 18 posto. Radi se o prvoj studiji ovakve vrste i namjera Instituta je da nastavi sa analizama, koji bi u konačnici mogli poslužiti u planiranju razvoja i postupaka smanjenja zagađenja, ali i mogućim tužbama protiv zagađivača.

U poređenju sa PM2,5, utjecaj azotnog oksida (NO2) mnogo je manji. Azotni oksidi sudjeluju sa 6,9 posto u udjelu na opći mortalitet, a to je zagađenje koje dolazi od prometa automobila. U bliskoj budućnosti, kazao je Hrabač, postoji mogućnost njegovog povećanja. Direktor Instituta Huseinagić ističe kako su korišteni podaci Federalnog hidrometerološkog zavoda, jer INZ-u u posljednje vrijeme nisu dostupni podaci Instituta “Kemal Kapetanović“ iz Zenice.

-Pokušavamo osigurati sredstva da napravimo mrežu mjernih stanica u ZDK-u, koje nam mogu dati znatno širu sliku vrijednosti koncentracija polutanata na širem području Kantona. Ne samo u gradskim naseljima, nego i van grada.

Jedan od zaključaka Okruglog stola je da je potrebno da se svi postojeći zakoni i propisi odlučno provode, uključujući i represivne, obzirom da je ocijenjeno da zakoni nisu toliko loši, koliko se slabo primjenjuju. Istaknuta je i potreba tiješnje saradnje nevladinog sektora i institucija države, ali i ozbiljniji pristup u identificiranju stvarnih problema umjesto uopćenog “etiketiranja” vlasti kao krivca, jer je odgovornost na svima.

Back To Top