skip to Main Content

Saradnja INZ sa studentima UNZE

Tokom pandemije Coronavirus-a (Covid-19) veliki broj zaposlenika INZ-a učestvovao je u izradi zdravstveno-edukativnih tekstova namijenjenih stanovništvu, što i jeste jedan od primarnih zadataka javnog zdravstva. INZ je već ranije pisao o preporukama koje su upućene i distribuirane studentima uz veliku pomoć Unije studenata Univerziteta u Zenici, kao našeg važnog “partnera u zdravlju”.

Međutim, ovaj put želimo iskazati zahvalnost za pomoć u realizaciji zdravstveno-edukativnih tekstova našim “partnerima u zdravlju” – studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, i to studentima četvrte godine studijskog odsjeka Zdravstvena njega i studentima druge godine studijskog odsjeka Opća medicina.

Kao što smo već više puta ponovili, nalazili smo se i još uvijek se nalazimo u periodu pandemije Coronavirus-a (Covid-19). Naša zakonska, profesionalna i morlana obaveza kao zdravstvenih radnika i studenata – budućih zdravstvenih radnika – diplomiranih medicinskih sestara i tehničara i ljekara – jeste edukacija stanovništva.

Putem pisanja i dostavljanja eseja studenti su svojim idejama i rješenjima (in)direktno učestvovali u provođenju „Strategije i akcionog plana zdravstveno-odgojnih aktivnosti u ZDK u vrijeme pandemije Coronavirus-a“ koju provodi Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. To predstavlja unaprijed dobro osmišljene  i strateški isplanirane zdravstveno-odgojne mjere usmjerene prema svim dijelovima društva, na način da se „uđe“ u zajednicu, koristeći različite zdravstveno-odgojne metode (zdravstveno-odgojni i edukativni tekstovi, protokoli, upute, smjernice, osmišljavanje online rada sa djecom i studentima, video i foto materijali, plakat, letak itd.).

Sve ovo imalo je direktnu vezu sa online nastavom iz predmeta Higijena i zdravstvena ekologija na oba studijska odsjeka. Poznato je da je higijena „učiteljica zdravlja“, pa su i sve zdravstveno-odgojne mjere zapravo ujedno i higijensko-epidemiološke mjere.

U nastavku donosimo imena studenata koji su učestvovali u ispunjavanju našeg zajedničkog cilja.

Studenti četvrte godine studijskog odsjeka Zdravstevna njega: Alagić Aida, Arifović Samra, Avdić Emina, Bajrić Amila, Bajrić Amina, Bajrić Šemsija, Brnjaković Violeta, Burić Amina, Čahtarević Vedina, Čaušević Amela, Dervišević Hanifa, Didović Merim, Džafić Nedžma, Džerahović Maida, Garić Begajeta, Golub Emrina, Grabovac Martina, Halaba Naim, Hasanica Izeta, Horozović Velid, Hubljar Ilhana, Ibraković Ajla, Isaković Habiba, Jahić Alen, Jusufović Emrah, Kliko Armin, Mešić Amina, Mešić Belmin, Mrako Amila, Pašalić Amina, Smajlagić Belma, Subašić Iva, Subašić Merjema, Suhić Elmedina, Šojko Ena, Varupa Sabina, Vasić Nina, Vejzović Lejla, Zahirović Medina, Zečević Rahima.

Studenti druge godine studijskog odsjeka Opća medicina: Abazović Ena, Aščalić Nedžma, Bajrić Jasmina, Bašić Amar, Begagić Berina, Bjelošević Lejla, Buro Sabahudin, Čobo Azra, Delić Lamija, Dizdarević Benjamin, El Fares Fatma, Gačić Asmira, Glavaš Jasmina, Grahić Maid, Haračić Nedžmina, Hasagić Azra, Hasanović Amina, Hasanspshić Aida, Hrustić Nedim, Husagić Lara, Huseinspahić Nejla, Ibranović Berina, Ibreljić Mahira, Jašarević Merima, Jupić Kenan, Karahodža Adna, Karalić Ahmed, Kobilica Ajla, Kohnić Nihad, Luković Esmedina, Popov Andrej, Pripoljac Din, Sejmen Ahmed, Selimović Rania, Spahić Amna, Šabanović Ajla, Šabić Amna, Teskeredžić Adis, Topalović Fatima, Vuković Merima, Zahirović Berzad, Zajmović Emir, Zukan Azra.

Panika nije opcija, oprez jeste! Vaš INZ

 

Back To Top