skip to Main Content

Projekt STOP raku grlića materice: Održano predavanje Kako uraditi PAPA test?

U subotu u 13h u prostorijama Medicinskog fakulteta Univerzteta u Zenici, dr.Faris Kazić je održao edukativnu radionicu za studente: ‘’Kako uraditi PAPA test?’’ , u sklopu projekta ‘’STOP raku grića materice’’.

Projekat se održava pod okriljem humanitarne akcije ‘’STOP raku grlića maternice” čiji je organizator i mentor uvažena dr.sc. Ljuca Dženita, šefica katedre za Ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli i MEDICUS – Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli.

Studenti su se, organizovani putem svog udruženja BoHeMSA – Lokalni centar Zenica zaahvalili dr. Kaziću na izuzetno produktivnoj radionici, te Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici i Institutu za zdravlje i sigurnost hrane za podršku u izvođenju ovog projekta.

Back To Top