skip to Main Content

Procjeniteljica UNICEF-a u provjeri i procjeni kapaciteta INZ-a u upravljanju vakcinama

Predstavnica UNICEF-a Ana Mikić boravila je protekle sedmice u svojstvu procjeniteljice u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) s ciljem provjere obučenosti i procjene trenutnih kapaciteta upravljanja vakcinama. Analiza prikupljenih podataka doprinjeće finalizaciji izvještaja procjeniteljice sa preporukama.

Namjera stručnjaka UNICEF-a je da se uz njihovu stručnu pomoć i monitoring, unaprijedi proces upravljanja vakcinama, a da osobe zadužene u “lancu” lakše identifikuju kvarove opreme i adekvatno reaguju u cilju zaštite kvaliteta i sigurnosti vakcina. Procjeniteljica je razgovarala sa stručnim osobama koja rade u procesu imunizacije, izvršila uvid u stanje vakcina i opreme, zaliha drugog materijala koji se koristi u procesu vakcinacije, pregledala prateću dokumentaciju dokumentaciju i dr. Domaćin procjeniteljici bio je tim INZ-a koji brine o ovom procesu, kojeg predvodi načelnice Službe za epidemiologiju dr. Fatima Bašić.

Pandemija COVID-19 sa kojom se suočila Bosna i Hercegovina, cijela regija, Evropa i svijet, pokazala da niti jedan sistem nije bio dovoljno spreman da u potpunosti predvidi razmjere javnozdravstvene prijetnje ove vrste. Većina država se u određenom momentu suočila sa problemom nedovoljnih kapaciteta za odgovor na pandemiju pa su se ovakva ograničenja rješavala na različite načine, što je često podrazumjevalo vanjsku podršku međunarodnih partnera.

Jedna od takvih podrški zdravstvenim institucijama Federacije BiH dolazi od strane UNICEF-a, odnosno USAID-a u vidu aktivnosti koja se odnosi na jačanje kapaciteta efektivnog upravljanja vakcinama protiv COVID-19 i vakcinama koje se koriste u redovnim programima imunizacije. Zbog toga je bitno da osoblje zaduženo za nabavku, skladištenje i distribuciju vakcina mora biti edukovano i stručno osposobljeno da precizno prognozira potrebe za vakcinama, odrŽava potreban nivo zaliha, smanji gubitak vakcina, na vrijeme identifikuje kvarove opreme i sl.

Back To Top