skip to Main Content

Predstavnik INZ-a na kongresu “Izazovi i javnozdravstvene intervencije” u Novom Sadu

U Novom Sadu (Srbija), proteklih dana je održan drugi Međunarodni Kongres higijene i preventivne medicine „Izazovi i javnozdravstvene intervencije“. Organizatori kongresa su bili Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Sekcija za higijenu srpskog ljekarskog društva, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na kongresu je učestvovao i predstavnik Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) dr. Jasmin Durmišević, koji je predstavio rad “Gojaznost i navike u ishrani kod školske djece”, u čijoj izradi su korišteni podaci prikupljeni tokom redovnih aktivnosti Službe za Školsku higijenu Istituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Program kongresa obuhvatio je aktuelne teme iz oblasti zdravstvene ispravnosti vode za piće i vode bazena, kvaliteta otpadne vode, kvaliteta vazduha, nivoa buke, kvaliteta zemljišta, zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opšte upotrebe, ishrane različitih kategorija stanovništva, školske higijene, mentalnog zdravlja, značaja fizičke aktivnosti i socijalnog blagostanja na zdravlje populacije, procjenu rizika oboljevanja i/ili umiranja stanovništva uzrokovanih opasnostima iz životne sredine, prevenciju bolesti kod različitih populacionih grupa, promocije zdravih stilova života za unapređenje zdravlja, kvaliteta života stanovništva i sprečavanja bolesti.

Tematika je razmatrana kroz četiri sesije, “Životna sredina i zdravlje”, “Hrana, ishrana i zdravlje”, “Zdravi stilovi života” i “Spriječavanje bolesti”. Na kongresu je učestvovalo više od dvije stotine učesnika iz zemalja regiona i Evrope (Srbija, BiH, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Kosovo, Slovačka, Italija, Grčka, Rumunija, Njemačka, Bugarska).

Uvodničar Kongresa je bio Marko Martuci (Marco Martuzzi), voditelj programa procjene utjecaja na okoliš i zdravlje pri Regionalnom uredu Svjetske zdravstvene organizacije za Europu. On je govorio na temu “Uticaj životne sredine na zdravlje ljudi”. U svom predavanju posebno se osvrnuo na procjenu tog uticaja te procjenu rizika, naglasivši da je oko 23 posto smrti u Evropi vezano za uticaj okoline, a sedam (7) posto vezano za zagađenje zraka.

Na Kongresu su se mogle čuti mnoge zanimljive teme poput najnovijih saznanja u oblasti ispravnosti i sigurnosti vode za piće, zagađenja zraka, zagađenja zemljišta teškim metalima, kontrole sigurnosti hrane, uticaja životnih navika na zdravlje, uticaja okoline na zdravlje, sprečavanja bolesti, preventivnih akcija i skrining metoda.

Back To Top