skip to Main Content

Predstavnici INZ-a na Kongresu medicinskih sestara i tehničara u Tuzli

Predstavnici INZ-a na Kongresu medicinskih sestara i tehničara u Tuzli – U Tuzli je održan sedmi Kongres medicinskih sestara i tehničara sa međunarodnim učešćem. Kongres je veoma dobro posjećen uz aktivno ućešće svih učesnika, u organizaciji Komore zdravstvenih tehničara i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Na kongresu su predstavljena 124 rada iz oblasti savremenih pristupa u sestrinstvu, obrazovanja medicinskih sestara i edukacije, menadžmenta u zdravstvu, informacijskih tehnologija u zdravstvu, organizacije i poboljšanje kvaliteta u zdravstvu, te drugih, slobodnih tema.

Na kongresu su učestvovali i zaposlenici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Sead Begagić, Amela Zukić i Mubera Ibrahimović. Prezentirana su četiri rada:

    • O „novom“ sestrinstvu u javnom zdravstvu (Nino Hasanica, I. Hasanica, A. Mujezinović)
    • Zaštita ličnih podataka u elektronskim medicinskim evidencijama (Sead Begagić)
    • Uticaj socio-ekonomskih faktora na stilove života i kvalitet zdravlja učenika osmog i devetog razreda osnovne škole (Kasema Mehić Durmić, S.Sivić, M.Ibrahimović)
    • Vršnjačko nasilje kao oblik društveno-neprihvatljivog ponašanja učenika  na području Zeničko-dobojskog kantona (Amela Zukić, E.Bjelošević, S.Begagić)

    Radovi su bili veoma zapaženi i pokrenuli su mnoga otvorena pitanja  o kojima se raspravljalo na diskusijama. Sead Begagić, Amela Zukić i Mubera Ibrahimović su odgovorili na mnogobrojna pitanja i dostojno predstavli naučno istraživački rad Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Back To Top