skip to Main Content

Povodom Svjetskog dana veterinara o konceptu “Jedno zdravlje”

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upriličio je program obilježavanja Svjetskog dana veterinara. Prvo obilježavanje Svjetskog dana veterinara u Bosni i Hercegovini pripremljeno je sa idejom da se razgovara o ulozi veterinarske profesije u budućim izazovima – uokviru pristupa prevenciji i zaštiti zdravlja ljudi i životinja – ONE HEALTH  – „JEDNO ZDRAVLJE“

 Problemi sa kojima se susreću veterinari Bosne i Hercegovine su slični izazovima i problemima u razvijenim zemljama. Trenutni resursi kojima raspolažu veterinari u našoj zemlji mogli bi se iskoristiti na efikasniji način, smatra Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta Sarajevo, istakavši da živimo u zemlji u kojoj je trenutno više od pet infektivnih bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama.

– Pristup “One health” podrazumijeva saradnju stručnjaka iz različitih područja na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou sa zajedničkim ciljem postizanja najboljih rezultata u očuvanju zdravlja ljudi i životinja, te očuvanju okoliša. Osnovni zadatak veterinarskog javnog zdravstva je koordinacija djelovanja veterinarstva u praksi javnog zdravstva i preventivne medicine – rekao je rukovodilac Veterinarskog zavoda INZ-a Muhamed Gladan.

Ovo je prvi put da se Svjetski dan veterinarstva obilježava u Bosni i Hercegovini i skup je okupio veliki broj stručnjaka u oblasti veterinarstva, jer je navedena tema izuzetno značajna za jedinstven pristup prevenciji bolesti i očuvanja zdravlja.

– Ovaj Institut je organizacijski koncipiran da provodi novi svjetski koncept “Jedno zdravlje”, jer smo svi saglasni da pojedinačnim pristupima ne možemo više da kontrolišemo bolesti životinja i ljudi, te sve izazove koji stoje pred nama u današnjem svijetu. Imamo saradnju sa ovim Institutom, podržavamo njihov rad i mislimo da je to jedinstven primjer u BiH da se zajedničkim snagama borimo sa svim izazovima. Zbog interesa građana vlasti u Bosni i Hercegovini moraju prepoznati ovakve inicijative, jer jedino se kvalitetnom naukom možemo boriti protiv tih problema koji na kraju koštaju sve skupa nas, s obzirom na to da utiču na zdravlje nas i naše djece. Ovo je jedna tema o kojoj će se u budućnosti još više govoriti, a naravno do struke je da nudi kvalitetna rješenja, da preveniramo i da pokušavamo se boriti s tim – istakao je dekan Fejzić.

Novi koncept “Jedno zdravlje” svjetska je strategija koju zastupa Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica s ciljem proširenja interdisciplinarne saradnje i komunikacije u svim aspektima zdravstvene zaštite ljudi, životinja i okoliša.

– Mi smo prije dva dana potvrdili bolest “Afričke kuge –  svinja” i to je novitet za cijelu Evropu i te bolesti su prisutne samo na afričkim i azijskim kontitenetima i veoma agresivno predstavljaju prijetnju za naše zdravlje i zdravlje životinja. Zato novi način pristupa, koji preferira INZ, ide ispred drugih i u korak sa najmodernijim shvatanjima bolesti i liječenja u svijetu. Vlasti BiH zbog interesa građana moraju da prepoznaju ovakve inicijative i sve nas koštaju, te utiču na naše zdravlje i zdravlje naše djece, rekao je Fejzić.

Osim domaćina skupa i dekana Fejzića, učesnik oficijelnog dijela skupa bio je i magistar Jasmin Dizdarević iz INZ-a, a potom su se u bogatoj diskusiji javljali i veterinari i drugi stručnjaci koji su ocijenili da se ovakve razmjene mišljenja trebaju organizovati češće.

Na skupu je učestvovalo pedesetak veterinara i zdravstvenih radnika, kao i predstavnika institucija i organizacija koje brinu o zdravlju životinja iz cijele FBiH.

 

INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA

 

 

Back To Top