skip to Main Content

Potpisan Sporazum o međuinstitucionalnoj saradnji između Grada Visoko i INZ

U Maloj Sali Gradske uprave danas je svečano potpisan Sporazum između Grada Visoko i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, čime je i službeno ozvaničena međuinstitucionalna saradnja.

Predmet ovog Sporazuma je uspostavljanje naučno-istraživačke, obrazovne i stručne saradnje, razumjevajući da se napredak stranaka ovog Sporazuma temelji na obezbjeđenju uslova i kvalitetnog kadra za razvoj u oblasti proizvodnje hrane, ekologije, te očuvanja i unaprijeđenja zdravlja građana, kroz provođenje aktivnosti na što boljoj implementaciji propisa iz navedenih oblasti, sve s ciljem osiguranja visokog nivoa zaštite zdravlja i interesa građana, kao i zaštite interesa subjekata u poslovanju hranom sa područja grada Visokog.

Saradnja između Grada Visoko i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica obuhvatat će sljedeće oblasti:

– održavanje edukacija i podizanje svijesti građana, proizvođača hrane, ekoloških radnika i drugih kategorija u oblasti očuvanja i unaprijeđenja zdravlja

– zajedničko istraživanje u oblasti zaštite i promocije zdravlja, proizvodnje hrane i ekologije

– zajedničke aplikacije na projekte iz oblasti koje su predmet sporazuma, kada sporazumne strane usaglase da je realizacija projekata u obostranom interesu

– saradnja u oblasti ruralnog razvoja

– zajedničke aplikacije na projekte i poduzimanje aktivnosti iz oblasti ruralnog razvoja, kada sporazumne strane usaglase da je realizacija projekata u obostranom interesu

– razmjenu informacija, naučnih i stručnih podataka, s ciljem realizacije zajedničkih aktivnosti

– saradnju u oblasti primjene stručnih dostignuća u humanoj i veterinarskoj medicini i prehrambenoj industriji

– zajedničko učestvovanje na konkursima za naučno-istraživačke projekte i u njihovoj realizaciji;

– učestvovanje u zajedničkim naučno-istraživačkim projektima

– organizovanje javnih rasprava o propisima kojima se uređuju oblasti koje su predmet ovog Sporazuma

– organizovanje tematskih obuka iz oblasti sigurnosti hrane, radionica, seminara, okruglih stolova i simpozija

– druge aktivnosti iz registrovanih djelatnosti sporazumnih strana.

Nadležna Služba (Služba za privredu) Gradske uprave Visoko će u narednom periodu zajedno sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica donijeti set smjernica i plan za realizaciju potpisanog Sporazuma, kako bi se u što skorije vrijeme zajednički projekti implementirali.

Preuzeto od: Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko

Back To Top