skip to Main Content

OS BiH dodjelile opremu iz NATO donacije INZ-u

Komanda 1/5.pbr u koordinaciji sa nadređenom komandom OS BiH, je dana 15.11.2021. godine Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica izvršila dodjelu i uručivanje sredstava u cilju odgovora na COVID-19 (20 komada beskontaktnih infracrvenih termometara TM A77), koja su MO BiH i OS BiH donirana od NATO-Euro-Atlanskog centra za koordinaciju odgovora na nesreće.

Donirana sredstva je uručio komandant 1. pješadijskog bataljona major Enis Herić, a preuzeo direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane mr sci. Senad Huseinagić, uz prisustvo osoblja Instituta i članova komande 1.pb kapetana Porča Emira i poručnika Mahovac Nermina. Direktor Instituta je izrazio riječi zahvalnosti predstavnicima OS BiH za donirana sredstva, a komandant 1.pb zahvalio se na saradnji i uspješno provedenoj aktivnosti vakcinisanja pripadnika 1.pb na lokaciji kasarne ,,7. mbr“ Zenica, kao i želji unapređenja odnosa između OS BiH i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Preuzeto od OS BIH

Back To Top