skip to Main Content

Na Jesenskoj školi EFSA-e i HAPIH-a i predstavnik INZ-a

Ovogodišnje, treće izdanje Jesenske škole Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), sa temama „Poticanje naučnika iz IPA zemalja da postanu procjenitelji rizika” održano je protekle sedmice u Osijeku, Hrvatska. Stručnjaci HAPIH-a i EFSA-e podijelili su svoja znanja i iskustva s dvadesetak polaznika škole iz šest pretpristupnih zemalja i zemalja kandidatkinja za članstvo u EU – Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. U radu škole učestvovao je menadžer za kvalitet INZ-a Benjamin Čaušević.

Ova škola je rezultat partnerske suradnje EFSA-e i HAPIH-a u okviru pretpristupnog programa EU 2019-2023 (IPA II) koji financira Europska komisija (EK). Domaćin, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, je integrirana članica EFSA-ine mreže znanstvene suradnje i EFSA kontakt tačka u Hrvatskoj.

– Ovo je dugoročna inicijativa u okviru EFSA pristupnih programa i zahvalni smo HAPIH-u na velikoj podršci. Puno je toga za reći o našoj uspješnoj dosadašnjoj suradnji u okviru koje će evo stručnjaci HAPIH-a i ove godine podijeliti svoja znanja sa sudionicima škole, predstavnicima iz zapadnobalkanskih država“, rekao je uvodno pozdravljajući okupljene Drago Marojević, savjetnik za suradnju EFSA-e s državama članicama i pretpristupnim državama izražavajući zadovoljstvo što se nakon prošlogodišnjeg Covid-online izdanja sudionici ponovno okupljaju, zahvalivši ujedno HAPIH-u na toplom gostoprimstvu. Najavio je nastavak ovog uspješnog programa u narednom razdoblju s pojačanim budžetom.

U ime direktorice HAPIH-a, dr. sc. Darje Sokolić, učesnike je pozdravila Andrea Gross Bošković iz Centra za sigurnost hrane, zamjenski član u Savjetodavnom vijeću EFSA-e, ističući kako je program pripremljen sa željom razmjene iskustava u procjeni rizika za što bolje razumijevanje i načina korištenja metodologija i same primjene podatka.

– Vjerujemo da će se naši gosti vratiti u svoje organizacije s novim saznanjima u procjeni rizika sigurnosti hrane te da će razmjenom informacija a posebice kontakata napraviti još jedan značajan korak u umrežavanju, kako organizacija polaznika škole međusobno tako i povezivanja s EFSA-om, rekla je Gross Bošković.

Tokom dvodnevnog programa škole kroz teorijske i praktične primjere bilo je riječi o prikupljanju podataka o prehrambenim navikama, zoonozama i kontaminantima u hrani, mikrobiološkoj i hemijskoj procjeni rizika, procjeni rizika vezano uz ostatke pesticida i genetski modificirane organizme (GMO) kao i komunikaciji rizika. Svi sudionici Jesenske škole su učestvovali i na konferenciji o novim tehnologijama u agraru, posebno digitalizaciji poljoprivrede, Agro.Rocks 2022, koju  povodom je povodom Svjetskog dana hrane organizirao Informacijski sistem u poljoprivredi Agroklub i Društvo agrarnih novinara Hrvatske uz podršku Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i  Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Back To Top