skip to Main Content

Konferencija “Upravljanje animalnim otpadom na području ZDK” u petak u Zenici

Institut za zdravlje i sigurnost hrane organizuje konferenciju “Upravljanje animalnim otpadom na području ZDK”, koja će biti održana u Zenici, 13. septembra (petak) u sali 301 zgrade Vlade i Skupštine Zeničko – dobojskog kantona (Kučukovići 2, Zenica)  sa početkom od 09:30 h.

Konferencija će biti organizovana u sklopu realizacije projekta “Upravljanje animalnim otpadom na području ZDK”, finansiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a koji je na području Zeničko – dobojskog kantona tokom prošle i ove godine realizovao Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Studija izvodljivosti i Program uklanjanja

Na konferenciji će biti predstavljena “Studija izvodljivosti zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla na području ZDK sa planom aktivnosti” i “Program uklanjanja postojećih odlagališta, jama i grobalja za otpade životinjskog porijekla sa procjenom sredstava”.

Ovo su prvi strateško – akcioni dokumenti, izrađeni na osnovu stvarnih pokazatelja i podataka prikupljenih kroz obilaske općina/gradova i subjekata, u kojima je prikazano stvarno stanje o količinama, subjektima, divljim deponijama, trenutnim načinima odlaganja i primjerima dobre prakse, te su dati prijedlozi za rješavanje ovog velikog ekološkog, zdravstvenog, ekonomskog i turističkog problema.

Pored toga, Studijom su date preporuke o upravljanju i zbrinjavanju animalnog otpada na području ZDK u skladu sa međunarodnim preporukama i prioritetizaciji ovog problema u BiH kao i preporukama kantonalnih strateških dokumenata. Studija će prvi put stručnoj i široj javnosti biti predstavljena na pomenutoj konferenciji.

Iako je Studija izrađena za Zeničko – dobojski kanton, s obzirom na ozbiljnost i značaj problematike za sve općine, kantone i druge nivoe vlasti, njena metodologija, sadržaj i preporuke itekako su važne i primjenjive u drugim općinama, kantonima i nadležnim ministarstvima i institucijama.

Organizatori ističu da je značajno da se razmijene informacije, iskustva i mišljenja kao i dogovore potencijalne zajedničke aktivnosti i projekti za rješavanje problema neadekvatnog zbrinjavanja animalnog otpada u Bosni i Hercegovini.

Na konferenciji su pozvani predstavnici nadležnih ministarstava, federalnih i kantonalnih, načelnici i gradonačelnici općina/opština, premijeri kantona, te predstavnici nadležnih stručnih službi općina, kantona, veterinarski i sanitarni inspektori, predstavnici zdravstvenih, veterinarskih, obrazovnih, vjerskih institucija, predstavnici međunarodnih organizacija i donatora, prvenstveno predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Širi okvir

Tokom perioda 2016. – 2018. u Bosni i Hercegovini je prvi put, od strane Europske Unije i EPRD Poljska, finansiran i proveden sveobuhvatni projekat “Tehnička pomoć u upravljanju nus proizvodima životinjskog proijekla i životinjskim otpadom u Bosni i Hercegovini” u kojem su učestvovali različiti subjekti iz cijele Bosne i Hercegovine.

Jedan od zaključaka je bio da je problem animalnog otpada u BiH rastući problem sa velikim ekološkim, zdravstvenim i ekonomskim posljedicama, te da se on trenutno ne rješava ili se nedovoljno kvalitetno rješava.

Početkom 2019. kao rezultat pomenutog projekta usvojen je Izvještaj o realizacji pomenutog projekta od strane Vijeća Ministara BiH te donešena i usvojena Strategija i Studija na nivou BiH, kojom se preporučuje izrada strateških pristupa i rješenja problema neadekvatnog upravljanja animalnim otpadom na nižim nivoima – kantoni i općine. Studija INZ-a u ovom kantonu pionirski je potez ovog tipa u BiH.

Predviđeni raspored konferencije

09:30 – 09:45 Registracija učesnika

09:45 – 10:00 Uvodno obraćanje

10:00 – 10:15 Predstavljanje projekta “Upravljanje animalnim otpadom na području ZDK” finansiranog od Fonda za zaštitu okoliša FBIH

10:15 – 11:00 Prezentacija 1 – Studija izvodljivosti zbrinjavanja otpada; Prezentacija 2 – Program uklanjanja postojećih odlagališta

11:00 – 11:30 Komentari učesnika

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top