skip to Main Content

Kampanja „Uvijek postoji izbor – biraj sport“

Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica zajedno sa MUP-om ZDK-a i JZU Zavodom za bolesti ovisnosti je dala podršku Odbojkaškom klubu Čelik- Volley u obilježavanju 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u okviru kampanje „Uvijek postoji izbor – biraj sport“.

Tim povodom je dana 24. 06. 2022. godine održan Odbojkaški turnir na kojem je učestvovalo oko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine. Zajedno za policijskim službenicima i djelatnicima Zavoda za bolesti ovisnosti smo osigurali promotivni štand ispred Prve Gimnazije Zenica, gdje se održavao odbojkaški turnir, te smo dijelili promotivne materijale namijenjene djeci i mladima.

Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica  rado učestvuje i prihvata svaku inicijativu  kao i projekat predložen od strane drugih subjekata  i institucija, koji imaju za konačni cilj unapređenje zdravlja mladih.

Služba za školsku higijenu također partnerski surađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova ZDK-a – rad policije u zajednici i JZU Zavodom za bolesti ovisnosti  u okviru drugih aktivnosti i projekata koji se tiču zdravlja i sigurnosti djece.

Zajedničkim pristupom   i zajedničkom saradnjom možemo sigurno doprinijeti  boljim rezultatima, jer prevencija je nešto na čemu radimo kontinuirano, pri čemu se uvijek može raditi više i intenzivnije.

Back To Top