skip to Main Content

Dr. Ibrahimagić predstavlja INZ na FEMS-u 2023. – Kongresu Federacije evropskih mikrobioloških društava

Prof.dr. Amir Ibrahimagić, Načelnik Službe za hemijsku dijagnostiku Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), predstavlja naš Institut na kongresu FEMS 2023, (Federacija evropskih mikrobioloških društava), koji se u Hamburgu, Njemačka održava do 13. jula.

Dr. ibrahimagić predstavlja i svoj rad – istraživanje INZ-a u okviru poster-prezentacija. Na plenarnim predavanjima sesije se fokusiraju na široku oblast mikrobnih nauka sa liderima visokog nivoa u evropskoj i svjetskoj nauci.

Osnovan 1974. godine, FEMS je aktivna i raznolika federacija od 55 evropskih naučnih društava koja uključuje oko 30.000 profesionalaca koji su posvećeni unapređenju mikrobiologije za dobrobit društva. Smješteni u 38 evropskih zemalja, oko polovina ovih profesionalaca su istraživači, a ostatak uključuje naučnike iz industrije, etablirane akademike, edukatore i aktiviste.

Back To Top