skip to Main Content

Januar, mjesec podizanja svijesti o “Jednom zdravlju”

Kampanja “Mjesec podizanja svijesti o “Jednom Zdravlju“ pokrenuta je posljednjeg dana 2019. godine na društvenim mrežama, od strane organizacija “One Health Commission“ i “Louisiana One Health in Action“. Zamišljena je kao odgovor na Rezoluciju američkog senata S. 462 kojom je januar 2020. proglašen Nacionalnim mjesecom zagovaranja “Jednog Zdravlja” u SAD-u (“One Health Awareness Month“).

U kampanju su se uključili i zagovornici “Jednog Zdravlja“ širom svijeta, a među njima i zagovornici ovog pristupa u Bosni i Hercegovini (BiH), radi zagovaranja značaja primjene i razumijevanja pristupa “Jednog Zdravlja“.

Podsjećamo, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) prva je zdravstvena institucija u BiH, koja posluje i djeluje po principima “Jednog zdravlja”, odnosno objedinjuje stručni kadar i implementira djelatnost iz oblasti zaštite ljudi, životinja i bilja, zajedno i uvezano, jer su oni tako povezani i u prirodi.

Ovaj princip organizacije i djelovanja pionirski je u zemljama bivše Jugoslavije, a trenutno “najbliža” institucija ove vrste koja djeluje u praksi nalazi se u Austriji.

Jedno zdravlje (eng. “One Health“) je pristup organizaciji i funkcioniranju zdravstvenog sistema, na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou, kako bi se postiglo optimalno zdravlje i dobrobit svih ljudi, životinja, biljaka i zajedničkog im okoliša, prepoznajući njihove neraskidive međusobne veze.

Da bi efikasno identifikovali, odgovorili i spriječili izbijanje i širenje zoonoza, kao i probleme sa sigurnošću hrane, epidemiološki podaci i informacije od laboratorija bi trebalo da se podijele među različitim sektorima.

Vladini zvaničnici, istraživači i radnici u različitim sektorima na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou treba li bi sprovesti zajednički odgovor na svaku zdravstvenu prijetnju.

Između ostalog, oblasti koje hitno trebaju pristup “Jednom Zdravlju” na svim nivoima akademske zajednice, vlasti, politike, industrije i istraživanja, zbog neraskidive međusobne povezanosti zdravlja ljudi, životinja, biljaka i okoliša su veza između ljudi i životinja, stručno obrazovanje i obuka slijedeće generacije profesionalaca “Jednog Zdravlja”, istraživanje, obezbjeđivanje sigurnog snabdijevanja hranom i vodom visokog kvaliteta – dostupne i jeftine, poljoprivredna proizvodnja i upotreba zemljišta – zdravlje tla, prirodni resursi i konzervacija, te nadzor nad bolesti, prevencija i odgovor, kako infektivnih tako i hroničnih bolesti.

Oblasti u kojima “Jedno zdravlje” imaju direktan upliv su i komparativna medicina – uobičajenost bolesti među ljudima i životinjama, kao što su rak, gojaznost i dijabetes, kliničkoj medicini je potrebna međusobna povezanost zdravstvenih profesija, detekcija i odgovor na zaštitu okoliša, spremnost i odgovor na katastrofu, javna politika i regulativa, globalna ekonomija, trgovina i sigurnost, te komunikacija i informisanje.

Planovi zdravstvenih institucija širom Svijeta je da da se svakodnevno daju informacije kao što su značaj pristupa Jednog Zdravlja, te povezanosti ovog pristupa u rješavanju antimikrobne rezistencija, gubitka biološke raznolikosti, klimatskim promjenama, značaju istraživačkih otkrića napravljenih pomoću pristupa Jednog Zdravlja, ekonomskim koristima ovog koncepta, Jednom Zdravlju i hroničnim bolestima….

Namjera je i upoznati građane i stručnu javnost o relacijama Jedno zdravlje i obrazovanje, Jedno Zdravlje i UN Ciljevi Održivog Razvoja, te Unapređivanju pripravnosti za hitne slučajeve kroz Zakon o Jednom Zdravlju.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top