skip to Main Content

Januar – mjesec podizanja svijesti o “Jednom Zdravlju“

Januar – mjesec podizanja svijesti o “Jednom Zdravlju“ (eng. “One Health Awareness Month“)

Kampanja Mjesec podizanja svijesti o “Jednom Zdravlju“ pokrenuta je 31. decembra 2019. godine na Facebooku od strane organizacija “One Health Commission“ i “Louisiana One Health in Action“. Zamišljena je kao odgovor na Rezoluciju američkog senata S. 462 kojom je januar 2020. proglašen Nacionalnim mjesecom zagovaranja Jednog Zdravlja u SAD-u.

Sa velikim uzbuđenjem, u kampanju su se uključili i zagovornici “Jednog Zdravlja“ širom svijeta! Zbog toga se i mi u Bosni i Hercegovini, uključujemo u ovu kampanju, radi zagovaranja značaja primjene i razumijevanja pristupa “Jednog Zdravlja“.
Podsjećamo, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) prva je zdravstvena institucija u BiH, koja posluje i djeluje po principima “Jednog zdravlja”, odnosno objedinjuje stručni kadar i implementira djelatnost iz oblasti zaštite ljudi, životinja i bilja, zajedno i uvezano, jer su oni tako povezani i u prirodi.

Pored toga, INZ je i jedan od osnivača regionalne mreže Jednog Zdravlja na području zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija), pod nazivom „Balkan One Health Network“, kojom trenutno rukovodi Rusmir Goletić DVM, zaposlenik INZ-a. Namjena mreže je da se uspostavi saradnja između naučno-istraživačkih institucija na području Balkana, bazirana na pristupu Jednog Zdravlja.

Jedno zdravlje (eng. “One Health“) je kolaborativni, multisektoralni i transdisciplinarni pristup, funkcioniše na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou, kako bi se postiglo optimalno zdravlje i dobrobit svih ljudi, životinja, biljaka i zajedničkog im okoliša, prepoznajući njihove neraskidive međusobne veze.

Da bi efikasno identifikovali, odgovorili i spriječili izbijanje i širenje zoonoza, kao i probleme sa sigurnošću hrane, epidemiološki podaci i informacije od laboratorija bi trebalo da se podijele među različitim sektorima. Vladini zvaničnici, istraživači i radnici u različitim sektorima na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou treba li bi sprovesti zajednički odgovor na svaku zdravstvenu prijetnju.

Evo nekoliko oblasti koje hitno trebaju pristup Jednom Zdravlju na svim nivoima akademske zajednice, vlasti, politike, industrije i istraživanja, zbog neraskidive međusobne povezanosti zdravlja ljudi, životinja, biljaka i okoliša: veza između ljudi i životinja; stručno obrazovanje i obuka slijedeće generacije profesionalaca Jednog Zdravlja; istraživanje; obezbijeđivanje sigurnog snabdijevanja hranom i vodom visokog kvaliteta, dostupne i jeftine; poljoprivredna proizvodnja i upotreba zemljišta / zdravlje tla; prirodni resursi i konzervacija; nadzor nad bolesti, prevencija i odgovor, kako infektivnih tako i hroničnih bolesti; komparativna medicina (uobičajenost bolesti među ljudima i životinjama, kao što su rak, gojaznost i dijabetes); kliničkoj medicini je potrebna međusobna povezanost zdravstvenih profesija; detekcija i odgovor na zaštitu okoliša; spremnost i odgovor na katastrofu; javna politika i regulativa; globalna ekonomija, trgovina i sigurnost; komunikacija i informisanje.

Tokom mjeseca januara, predviđeno je da se svakodnevno daju informacije o značaju pristupa Jednog Zdravlja, dijeleći informacije o temama kao što su:
– Šta je Jedno Zdravlje (eng. One Health) i zašto je to važno?
– Šta su „zoonoze“?
– Šta su vektorske bolesti?
– Bolesti koje prenose komarci
– Bolesti koje prenose buhe
– Bolesti koje prenose krpelji
– Antimikrobna rezistencija i Jedno Zdravlje
– Bionadzor – Životinje kao stražari
– Gubitak biodiverziteta / Konzervacijska medicina i Jedno Zdravlje
– Klimatske promjene i zdravlje životinja, ljudi i ekosistema
– Klimatske promjene i sigurnost hrane
– Kompleksni sistemi / Civilno društvo
– Komparativna medicina – Istraživačka otkrića do kojih se došlo korištenjem pristupa Jednog Zdravlja
– Jedno Zdravlje u pripravnosti na katastrofe / hitne reakcije
– Ekonomske prednosti Jednog Zdravlja
– Ekosistem / Zdravlje tla – Zagađivači okoliša
– Organizacije širom svijeta koje rade za One Health
– Jedno Zdravlje i hronične / nezarazne bolesti
– Jedno Zdravlje i sigurnost hrane (ispravna i kvalitetna hrana)
– Jedno zdravlje i sigurnost hrane (obezbjeđivanje dovoljnih količina hrane za sve)
– Jedno Zdravlje – jedno blagostanje – jedna planeta
– Prednosti veze čovjek / životinja
– Nasilje: Veza između zlostavljanja životinja i zlostavljanja ljudi
– Čista voda i zrak / Zdravo tlo, biljke i ljudi, parazitske bolesti
– Rizici za zdravlje na radu za radnike u stočarstvu i poljoprivredi
– Jedno Zdravlje i divlji svijet
– Sigurnost vode (obezbjeđivanje ispravne i kvalitetne pitke vode u dovoljnim količinama za sve)
– Jedno Zdravlje i obrazovanje – Hoće li naši učenici biti spremni za budućnost?
– Jedno Zdravlje i Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih Nacija
– Unaprijeđenje pripravnosti za hitne slučajeve kroz zakon o pristupu Jednog Zdravlja

ONE HEALTH – ONE WORLD – ONE FUTURE

One Health Centar
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top