skip to Main Content

Istraživanje: Popunite anketu o upotrebi jednokratne plastike

MOLIMO VAS DA IZDVOJITE PET MINUTA VREMENA I POPUNITE ANONIMNU ANKETU NA OVOM LINKU
Stručni tim Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa Kantonalnim ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoliša Zeničko- dobojskog kantona trenutno provodi Projekt „Uticaj plastike na zdravlje ljudi i okoliša“.
U sklopu projekta se radi istraživanje na temu upotrebe jednokratne plastike i pokušati približiti javnosti kako svako pojedinačno može doprinijeti smanjenju ovog globalnog problema.
Pred Vama je anketa o upotrebi i stavovima potrošača o plastičnoj ambalaži za hranu i piće, a provodi se za potrebe projekta. Anketa je anonimna i prikupljeni podaci koristit će se isključivo u svrhu istraživanja. Vrijeme ispunjavanja ankete je u prosjeku 5 minuta. Molimo da odgovorite na sva pitanja.
Back To Top