skip to Main Content

FOTO: Predstavnici INZ-a na skupu o zagađenju zraka u organizaciji UNICEF-a i CEE

U organizaciji UNICEF-a, na Ilidži je jučer i danas održan radno-kunsultativni skup o kvaliteti zraka i njegovom uticaju na djecu i mlade. Suorganizator skupa bio je UNICEF-ov lokalni bh. partner Centar za ekologiju i energiju (CEE). Na poziv organizatora, skupu su prisustvovali i predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Cilj sastanaka je bio umrežavanje institucija koje prate kvalitet zraka, ministarstava i zavoda za javno zdravstvo da bi se unaprijedio protok informacija između nadležnih institucija, medija i građana, i kreirali komunikacijski kanali s ciljem instruiranja građana kako da se zaštite kada su nivoi zagađenja iznad graničnih vrijednosti.

Kako su istakli organizatori, kroz ovu saradnju žele da podrže institucije u razvijanju sistema za pravovremenu dojavu o opasnostima i radnjama koje treba preduzeti u cilju zaštite građana, a posebno ranjivih skupina uključujući djecu, mlade i trudnice.

Cilj sastanaka je umrežavanje institucija koje prate kvalitet zraka, ministarstava i zavoda za javno zdravstvo da bi se unaprijedio protok informacija između nadležnih institucija, medija i građana, i kreirali komunikacijski kanali s ciljem instruiranja građana kako da se zaštite kada su nivoi zagađenja iznad graničnih vrijednosti.

Zagađenje zraka predstavlja veliki problem u Bosni i Hercegovini, posebno u zimskom periodu i ima veoma štetno djelovanje na zdravlje stanovništva. Evidentno je povećanje broja građana sa respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima, što može imati usku povezanost sa prekomjernim zagađenjem zraka.

Uz uvodna obraćanja Fatime Čengić (UNICEF) i Džemile Agić (CEE), prezentirani su globalni pregledi kvaliteta zraka u FBIH i RS, od strane predstavnika dva entitetska hidrometeorološka zavoda. Razmatran je i dosadašnji protok informacija između institucija koje vrše monitoring zraka i zavoda za javno zdravstvo, medija i građana, unutar kantona, entiteta i države BiH, te prezentirane dobre prakse iz bh. entiteta RS i FBiH.

Primjere obraćanja javnosti putem medija, saradnje sa medijima, kao dosadašnja iskustva u projektima koji su za temu imali zagađenje zraka prezentirali su direktor INZ dr. Senad Huseinagić i PR Instituta Adnan Džonlić.

Radilo se i u grupama na izradi planova za unapređenje sistema protoka informacija između relevantnih institucija i građana, te prezentacija planova i zajednička diskusija. Dogovoren je nastavak saradnje, ali i kontinuirano zajedničko djelovanje i koordinacija u narednim projektima.

Back To Top