skip to Main Content

INZ u IMPAQ – projektu pomoći u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka švedske SEPA-e

Dragica Arnautović – Aksić, projekt koordinator IMPAQ projekta – Pomoći BiH u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka, boravila je danas (petak) u posjeti Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Projekt je pokrenula i koordinira Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA) putem sredstava Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Sastoji se od šest planiranih očekivanih rezultata, a uključuje relevantne institucije na državnom, entitetskim, kantonalnim i lokalnim nivoima, vladine i nevladine organizacije, zvaničnike, inspekcije, zdravstvene stručnjake i institucije….

Želja tima koji je planirao projekt je da se INZ aktivno pridruži u domenu informativnih kampanja u vezi sa kvalitetom zraka i javnim zdravljem. Predmet razgovora u INZ je bio upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostim, ali i ciljevima i planovima IMPAQ-a sa jedne, te predstavljanje mogućnosti, aktivnosti i kompetencija INZ-a sa druge strane.

Istaknuta je obostrana želja da se saradnja i uključivanje INZ-a realizuje na planiranom, ali i u znatno većem obimu, a nakon što gošća – koordinatorica projekta upozna ostale aktere sa onim što je vidjela, čula i saznala u Zenici.

Sagovornici projekt koordinatorice Arnautović – Aksić u INZ-u su bili direktor Instituta prim.dr. Senad Huseinagić, Safet Kubat, stručni saradnik za zdravstvenu ekologiju u Službi za zdravstvenu ekologiju i higijenu, te Adnan Džonlić, referent za informisanje i odnose s javnošću INZ-a.

INZ

Back To Top