skip to Main Content

One Health – Izvještaj EU o zoonozama za 2018. godinu

Zoonoze (od grčkih riječi zoon – životinja i nosos – bolest) predstavljaju skupinu zaraznih bolesti, zajedničkih ljudima i pojedinim životinjskim vrstama, koje se mogu prenositi sa životinja na ljude i obratno. Uzročnici zoonoza se prvenstveno nalaze među životinjama ali se pod određenim okolnostima mogu prenijeti i na čovjeka. Spadaju među najčešća oboljenja uzrokovana kontaminiranom hranom i vodom (trovanja hranom), ali se mogu prenijeti na čovjeka ili direktnim kontaktom sa bolesnom životinjom ili kontaktom sa vektorom (prenosnikom).

U EU se obično nalazi oko 5.000 prijavljenih žarišta godišnje uzrokovanih kontaminiranom hranom i vodom, koja uključuju više od 40.000 osoba. Mnoge žrtve moraju biti hospitalizirane, a neki slučajevi su i sa smrtnim ishodom. Mnogi blaži oblici trovanja hranom mogu biti i neprijavljeni. Zajedno, oni predstavljaju značajnu brigu za javno zdravstvo i imaju značajne posljedice na trgovinu unutar EU i sa drugim zemljama.

Godišnji izvještaj sadrži detaljne podatke o pojavnosti za osam glavnih zoonoza koje nadležna tijela za sigurnost hrane i veterinarstvo moraju prijaviti EFSA-i, a ECDC-u javna zdravstvena tijela, kao i bolesti koje se prate ovisno o tome koliko se često javljaju.

U 2018. godini dvije najčešće prijavljene zoonoze kod ljudi su gastrointestinalna oboljenja: salmoneloza i kampilobakterioza, sa ukupnim brojem prijavljenih slučajeva kod ljudi od 246.571 za kampilobakteriozu, odnosno 91.857 slučajeva za salmonelozu. Od svih slučajeva trovanja hranom u EU, jedan od pet slučajeva je uzrokovan sa Salmonella Enteritidis.

Treća njčešće prijavljivana zoonoza uzrokovana je tipom Escherichia Coli nazvanim STEC, koji može da proizvodi po život opasne toksine. STEC infekcije su obično povezane sa konzumacijom kontaminiranog goveđeg mesa, kao i sa pijenjem kontaminirane izvorske vode. Broj prijavljenih slučajeva STEC infekcija kod ljudi u EU se povećao sa 5.901 potvrđen slučaj u 2014. godini na 8.161 slučaj u 2018. godini.

Infekcije uzrokovane bakterijama rodaYersinia spp. mogu biti povezane sa konzumacijom nedovoljno kuhanog mesa, predstavljaju četvrtu najčešće prijavljenu zoonozu kod ljudi, sa malim promjenama u periodu od 2014.-2018. godine.

Broj potvrđenih slučajeva infekcija uzrokovanih bakterijama roda Listeria spp. nastavlja da raste i u 2018. godini,iako su razine ovih bakterija uglavnom ostale unutar sigurnih granica u gotovoj hrani koja je obično povezana s ovom zoonozom.

Kod ljudi je zabilježeno veliko povećanje broja infekcija uzrokovanih virusom zapadnog Nila (1.605 slučajeva) u 2018. godini, u odnosu na 2017. (212 slučajeva). Ova se bolest uglavnom javlja ljeti i u jesen, a virus se obično prenosi ubodom komaraca.

Uobičajeni izvori kod trovanja hranom

Salmonela u jajima i proizvodima od jaja i dalje je jedan od najčešćih rizika od trovanja hranom za potrošače iz EU. U 2018. godini zabilježeno je 121 žarište salmoneloze porijeklom iz jaja, koje su uključivale 1.801 oboljelog, od čega je 341 konzument hospitaliziran, a zabilježena su i dva smrtna slučaja. Mješovita hrana koja sadrži širok spektar sastojaka, poput jela od riže i karija, takođersu značajan izvor zoonoza koje se prenose hranom. Ostali istaknuti izvori iz kategorije hrane uključuju povrće i sokove (Listeria monocytogenes), mlijeko i mliječne proizvode (Campylobacter i STEC), te školjke (Norovirus).

Izvor: EFSA – http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5926

 

Back To Top