skip to Main Content

INZ-ovi edukativno-promotivni materijali za imunizaciju dostupni za preuzimanje

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica provodi kontinuiranu edukativno-promotivnu aktivnost s ciljem povećanja procenta stanovništva obuhvaćenog redovnom imunizacijom, a posebno svjesnosti građana o važnosti vakcinisanja protiv novog koronavirusa COVID-19.

Bitno je istaći da je u proteklom periodu, od perioda kad su se na tržištu pojavile prve vakcine nekoliko svjetskih proizvođača, o njihovim karakteristikama, kao i samom procesu imunizacije, upoznata stručna medicinska javnost, putem komora i sindikata zdravstvenih radnika i radnika u zdravstvu, kao i samih medicinskih ustanova.

U dvije faze, u martu i aprilu, u stotine zdravstvenih, javnih i privatnih ustanova i objekata, lokacija u koje dolaze ili pored kojih prolaze građani, plasirani su plakati i leci sa porukama o važnosti imunizacije. Sloganima “Kad čovječanstvo pobjeđuje” i “Vakcinacija-normalizacija”, te prigodnim tekstovima želi se ukazati na važnost provedba imunizacije.

Ljekari i osoblje, putem stručnih skupova, edukacija i obuka, te kasnije i treninga, educirani su o detaljima, a na području Zeničko-dobojskog kantona je u više navrata izvršena i provjera funkcioniranja “hladnog lanca” i samog procesa imunizacije. Obzirom da je na područje BiH i Federacije BiH u toku ili je najavljen dolazak značajnijih količina vakcina različitih proizvođača, započeta je informativna kampanja povećanja svjesnosti građana.

Između ostalog, samo u proteklih  trideset godina poznate vakcine protiv boginja, velikog kašlja, rubeole ili tuberkuloze spasile su više od 348 miliona života, koji bi bili izgubljeni da se pomenute bolesti nisu stavile “pod kontrolu”, a u pojedinim dijelovima svijeta i potpuno iskorijenile.

Primjer tuberkuloze, koja je u BIH bila gotovo iskorijenjena, a za koju vakcina postoji ravno 100 godina (od 1921.), još je očitiji, jer je prema podacima medicinskih institucija u BIH, zbog različitih načina izbjegavanja obaveznog “be-se-že” vakcinisanja mališana, u posljednje vrijeme eskalirao broj osoba sa tuberkulozom, koja je potpuno iskorijenjena u modernoj Evropi 20. i 21. vijeka. Tako medicinari broje oko 580 oboljelih od tuberkuloze, od čega 535 novih slučajeva u protekloj 2020. godini.

Prema svim relevatnim stručnjacima vakcine, protiv bilo koje bolesti, najveće su medicinsko dostignuće i u 21. vijeku predstavljaju najjači “bedem odbrane”. Podaci o oboljelim i umrlim od Covid-19 koronavirusa najbolji su dokaz da je vakcinisanje značajne većine stanovnika jedino “svijetlo na kraju tunela” i jedini način da čovječanstvo pobjedi opaku bolest.

INZ je u toku ove, a aktivnost će biti nastavljena i u narednim sedmicama, letke i plakate učiniti dostupnim u dvanaest općina i gradova Zeniččko-dobojskog kantona, a putem društvenih mreža i interneta i široj javnosti.

U početku, plakati i leci su dostupni u prostorima javnog sektora, školama, vrtićima, fakultetima, zdravstvenim ustanovama, domovima zdravlja i ambulantama porodične medicine, javnim preduzećima, zgradama Gradskih i Općinskih uprava, kantonalnih institucija, podružnica zavoda za zdravstveno osiguranje. Materijali će biti dostavljeni i bibliotekama, domovima kulture, autobuskim i željezničkim stanicama, šalter salama i slično, kao i javnim prostorima predviđenim za plakatiranje, te shopping centrima, ugostiteljskim i trgovačkim objektima, kafićima, samoposlugama i drugim prostorima čiji vlasnici dopuste plakatiranje i pridruže se javnoj akciji podizanja svjesnosti o značaju imunizacije.

INZ stavlja na raspolaganje plakate i letke u PDF i JPG obliku za dalju distribuciju, korištenje na društvenim mrežama i u komunikaciji, te poziva građane koji pročitaju ovu informaciju da je podijele, kao i materijal sa svojim sugrađanima. 

“Kad čovječanstvo pobjeđuje” – 1.faza: 

PLAKAT PDF

LETAK PDF

PLAKAT JPG

LETAK JPG 1.stranica 

LETAK JPG 2. stranica 

“Vakcinacija-normalizacija” – 2.faza”:

PLAKAT PDF

LETAK PDF

PLAKAT JPG

LETAK JPG 1.stranica 

LETAK JPG 2. stranica 

Back To Top