skip to Main Content

INZ na međunarodnom Kongresu o sigurnosti i kvaliteti hrane: Učešće na panelu i predstavljanje rada

U Dubrovniku (Hrvatska) je od 9. do 12. novembra u toku četvrti Međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane “Jedno zdravlje”. Kongres se i ove godine održava pod visokim pokroviteljstvom nadležnih tijela i institucija Republike Hrvatske, a organiziraju ga Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe (SEEN-FSQC). Suorganizatori su Agronomski fakultet i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, te Institut za javno zdravlje Vojvodine, u suradnji s drugim eminentnim institucijama iz regiona.
Predstavnik Instituta na Kongresu ove godine je doc.dr. Amir Ibrahimagić, načelnik Službe za hemijsku dijagnostiku INZ-a. On je jučer bio jedan od učesnika panela na temu “Antimikrobna rezistencija u hrani”, a predstavio je i rad – poster prezentaciju “Detekcija mikotoksina u hrani i hrani za životinje na području ZDK, BiH”.
Kongresi “Nova postignuća i budući izazovi” (2017.), “Životni ciklus hrane” (2018.) “Hrana, zdravlje i klimatske promjene” (2020.) okupili su više od hiljadu sudionika iz Evrope i svijeta, a predstavljena su i značajna značajna iskustva stručnjaka iz područja patvorenja hrane, zaštite izvornosti i geografskog porijekla hrane te novih, egzaktnih analitičkih dostignuća u ovoj oblasti.
Back To Top