skip to Main Content

INZ na Info danu o Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)

U Sarajevu je danas u organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH i Delegacije Evropske unije u BiH održan Info dan o trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020).

Na skupu su prisustvovali predstavnici Vijeća ministara, sektora zdravstva, Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i kantonalnih Zavoda, Ministarstva zdravstva RS, predstavnici bolnica, domova zdravlja, Zavoda zdravstvenih osiguranja, nevladinih organizacija, Direkcije za EU integracije, Delegacije EU Komisije i drugi.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je na ovom info danu predstavljala Adela Beriša – Fazlagić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju i projekte u INZ.

Skup u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu je organizovan uz potporu Izvršne agencije za potrošače, poljoprivredu i hranu (CHAFEA) Evropske komisije pri Direktoratu za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) Evropske komisije.

Back To Top