skip to Main Content

INZ i “Rotor” – Potpisan Memorandum o nastavku projekta “Čista rijeka Bosna” u 2019. godini

Siniša Mitrović, direktor “Rotora”, Organizacije za razvoj turizma regije Doboj i dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) potpisali su danas (utorak) u Zenici Memorandum o saradnji i partnerskim odnosima za nastavak realizacije projekta “Čista rijeka Bosna” u 2019. godini.

U ovom projektu učestvuje trinaest općina u slivu rijeke Bosne, i to Ilidža, Centar Sarajevo, Ilijaš, Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Doboj Jug, Doboj, Modriča i Šamac, INZ kao glavni partner i “Rotor”, kao nosilac projekta, kojeg finansijski pomaže Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH.

Koncept “Jednog zdravlja”

Koncept ovog projekta je multidisciplinaran, te u potpunosti odgovara konceptu djelovanja “One health” (Jedno zdravlje) INZ-a. Za građane to, između ostalog, znači ekološki čišća rijeka Bosna, te podizanje svijesti o potrebi očuvanja čistog korita rijeka i okoliša kroz lociranje i čišćenje nelegalnih deponija, kao i kažnjavanje onečišćivača i zagađivača okoliša, ali i posredno, kroz prepoznavanje potencijala eko-turizma, unaprijeđenja globalne eko-svijesti kroz eko-kampanje, eko-kvizove za najmlađe…

U protekloj godini, od pokretanja projekta u martu, obavljen je niz akcija čišćenja korita i uklanjanja deponija, aktivirana web stranica i aplikacija putem koje se mogu prijavljivati deponije, održan niz eko-radionica i skupova, bilbordima uz magistralni put M17 od izvora do ušća rijeke Bosne ukazivano na potrebu očuvanja prirode, te na lokalnom planu, od općine do općine, urađen niz akcija na uređenju korita i okoliša rijeke Bosne.

Na današnjem sastanku Mitrovića i Huseinagića sa saradnicima predloženo je da se inicira uključenje lokalnih i regionalnih štabova i jedinica Civilne zaštite (CZ) u općinama učesnicama projekta u dalje faze projekta, obzirom na resurse i aktivnosti koje CZ provodi putem svojih timova i jedinica, a sve u cilju prevencija katastrofa sličnih onoj iz 2014., uzrokovanih, između ostalog, odlaganjem otpada uz obale rijeke Bosne.

– Turizam može i jeste pokretač i segmenta organske proizvodnje, te obnavljanja i razvijanja seoskog gazdinstva, što dodatno pozitivno utiče na nivo i kvalitet zdravlja hrane, a primjeri malih organskih seoskih proizvođača “prislonjenih” uz turističke kapacitete kakvih imamo širom Zapadne Evrope ili Sjeverne Amerika trebaju nam biti poticaj da razvijamo i unaprijeđujemo naše aktivnosti na tom planu, rekao je dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, glavnog partnera u projektu “Čista rijeka Bosna”.

Tranzit kroz BiH

Namjera partnera u projektu je da se “iskoristi” lokacijska prednost područja i općina uključenih u projekat sa tranzitom od sjevera ka centru i ostatku BiH, te blizina prirodnog nasljeđa, te spomenika i parkova prirode, kao i potencijalnih zaštićenih područja koja se nalaze u slivu rijeke Bosne.

– Angažman jedne eko-turističke grupe, koju čine jedna važna institucija na očuvanju zdravlja kao što je INZ, opštine u dva entiteta, u kantonima Federacije i regijama Republike Srpske, daje sigurno veću težinu i snagu za buduće pregovaranje i djelovanje na globalnom, ali i lokalnom planu.

Ideja nam je da ova mreža opština i institucija, prožetih kroz saradnju vladinog i nevladinog sektora, bude ubuduće samoodrživa i trajna, te da bude primjer kako treba djelovati, rekao je Siniša Mitrović, direktor “Rotora”.

U narednom periodu očekuje se da sve općine učesnice projekta u ovoj, potpišu Memorandum o saradnji i za 2019. godinu.

Između ostalog, tokom naredne godine je planirano je da se radi na uređenju ulaza i tranzitnog puta od sjevera BiH ka centru dražave, koji je “slika i prilika” BiH za sve turiste koji iz Zapadne Evrope kroz našu državu idu ka Jadranu, ali i da se kroz eko-kvizove i igru osnovci od najranijeg doba educiraju o potrebi brige i zaštite okoline.

Također, planiran je nastavak promoviranja web-aplikacije “ČRB” (Čista rijeka Bosna), kojom se prijavljuje, te poziva na čišćenje nelegalnih deponija u području sliva rijeke Bosne.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane

Back To Top