skip to Main Content

Uokviru INZ-a se uspostavlja Zavod za zaštitu bilja / foto-video /

Zastupnici Skupštine Zeničko – dobojskog kantona su na svojoj 61. sjednici gotovo jednoglasno, sa 23 glasa “ZA” i jednim “uzdržanim”, prihvatili i usvojili Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), kojim je uz Zavod za javno zdravstvo i Veterinarski, uokviru Instituta omogućeno uspostavljanje i Zavoda za zaštitu bilja.

Zastupnici svih stranaka koje participiraju u radu Skupštine podržali su razvojne procese, strategiju i viziju INZ, kao i potrebu formiranja jedne ovakve organizacione jedinice, čije uspostavljanje neće izistkivati dodatna sredstva, obzirom na planiranje i već poduzete korake u poslovanju Instituta.

  • Rad budućeg Zavoda:

Rad budućeg Zavoda za zaštitu zdravlja bilja uokviru Instituta utvrđen je Zakonom o zaštiti zdravlja bilja BIH i Zakonom o fitofarmaceutskim sredstvima BiH, a podrazumjeva, između ostalog, identifikaciju rezidua pesticida i drugih štetnih materija u i na biljkama koje se koriste za ishranu ljudi i/ili životinja, identifikaciji teških metala i drugih nedozvoljenih materija u i na biljkama koje služe za ishranu ljudi i/ili životinja, praćenje koncentracije alergena u okolišu, te davanje preporuka građanstvu u saradnji sa javnim zdravstvom, izdavanje upozorenja i sprečavanje širenja štetnih organizama putem savjeta i uputstava za upotrebu proizvoda za zaštitu bilja i putem obavještavanja javnosti i relevantnih službi, vršenje specijalnih laboratorijskih testova bilja, biljnih proizvoda i objekata u svrhu dijagnosticiranja štetnih organizama, pružanje stručnog mišljenja poljoprivrednim proizvođačima u vezi sa zdravljem bilja, vršenje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u oblasti zaštite bilja, vršenje dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dekorovizacije radi zaštite zdravlja bilja, te vršenje i drugih poslova koji imaju za cilj unapređenje i zaštitu zdravlja bilja, a sa svrhom zaštite zdravlja ljudi i životinja koji te biljke konzumiraju.

Kako zaštita bilja nije direktna obaveza kantona, osnivanjem organizacione jednice Zavoda za zaštitu zdravlja bilja unutar Instituta za zdravlje Zenica, Zeničko-dobojski kanton će omogućiti provođenje onih mjera koje su od interesa za Kanton i koje će pomoći jačanje poljoprivredne proizvodnje i sigurnosti hrane biljnog porijekla na ovom području.

  • Huseinagić: saradnja u regionu

– Zahvalio bih zastupnicima u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, što su podržali odluku da mi, u skoro vrijeme, formiramo novu organizacionu jedinicu, odnosno uđemo u novu djelatnost, formiranjem Zavoda za zaštitu bilja, gdje ćemo mi ustvari zaštitom i kontrolom hrane, prije svega biljnog porijekla, pa tako nakon što smo u mogućnosti kontrolisati zdravlje životinja i namirnica životinjskog porijekla, sada biti u prilici da kontrolišemo i sigurnost bilja i biljnih proizvoda, kao i biljne hrane koju životinje konzumiraju, a mi jedući životinje koristimo. Ono što je bitno da smo mi među prvima u Bosni i Hercegovini na ovaj način ušli u ovu oblast, kao institucija, te će to omogućiti ne samo nama u Zeničko-dobojskom kantonu, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini omogućiti da odgovori na neke zahtjeve koje pred nas postavljaju procesi evropskih integracija, te da će upravo zahvaljujući tome naš Institut, odnosno naš Kanton biti lider, kao što je lider u peradarskoj proizvodnji, lider u izvozu. Za sve ovo je potrebno vrijeme, treba ulagati u laboratorijsku opremu, obuku ljudi, trebaju sredstva.. Mi već imamo dio laboratorijske opreme i kapaciteta u stručnim ljudima, trebaće još raditi na obukama. Važno je istaći da imamo razvijene odnose sa partnerskim institucijama u BiH i regionu, kao što su Beograd, Novi Sad, Osijek, Zagreb, Ljubljana, Maribor, imamo potpisane Protokole o saradnji. Uvjeren sam da ćemo uz njihovu pomoć, a važno je istaći da im ne predstavljamo konkurenciju, razviti naše kapacitete i biti u stanju odgovoriti potrebama građana i proizvođača, rekao je direktor Instituta prim.dr. Senad Huseinagić.

  • Podrška zastupnika

Područje Zeničko-dobojskog kantona, pa i šire područje centralne Bosne je značajan proizvođač hrane (biljnog i životinjskog porijekla), a na ovom području postoje i značajni prehrambeno-prerađivački kapaciteti. U Europskoj uniji zaštita zdravlja ljudi, životinja i biljaka u svakoj fazi postupka proizvodnje hrane ključni je prioritet javnog zdravlja i privrede. Svrha politike sigurnosti hrane EU-a jest osigurati da građani EU-a jedu sigurne i hranjive proizvode od zdravih biljaka i životinja, dok se prehrambenoj industriji omogućuje djelovanje pod najboljim mogućim uvjetima. Ulazak BiH u Europsku Uniju, pa i samo dobijanje kandidacijskog statusa, donosi mnoge benefite. Sredine koje budu u stanju najbolje iskoristiti te benefite, ostvariće i najviše koristi od EU integracija.

Tokom rasprave na sjednici Skupštine zastupnici iz svih gradova ZDK uputili su nesumnjivu i jedinstvenu podršku dosadašnjem radu, rezultatima, ali i planovima INZ. Zastupnici Samir Lemeš i Munib Husejinagić iznijeli su niz tehničkih prijedloga, koji mogu u daljem razvoju INZ-a i Zavoda za bilje biti upotrijebljeni u unaprijeđenju rada i dobrobiti građana. Zastupnice Meldina Ugarak i Amra Jupić su iskazale sveobuhvatnu, nepodijeljenu i direktnu podršku dosadašnjem radu INZ-a, kao i razvojnim planovima Instituta. Zastupnik Ibrahim Plančić posebno je potencirao najavljenu mogućnost apliciranja, dobijanja i angažmana sredstava iz EU fondova u podršci novom pristupu jedinstvene zaštite zdravlja, kroz zaštitu bilja, životinja i ljudi. Zastupnik Adel Sinanović je iskazao zadovoljstvo što je INZ postao “lider u zaštiti zdravlja ljudi u ZDK” te iskazao iskrene čestitke direktoru dr. Huseinagiću za posvećenost radu. I zastupnik Amir Ganić je naglasio potrebu uvođenja sveobuhvatnije dijagnostike i praćenja svih segmenata zdravlja.

  • Zaokružena zaštita zdravlja ljudi

Formiranjem novog Zavoda, zaokružena je zaštita zdravlja ljudi (Zavod za javno zdravstvo), životinja (Veterinarski zavod) i bilja (Zavod za zaštitu bilja). Time je na prostoru centralne Bosne dobijena institucija koja može značajno doprinijeti ispunjavanju zahtjeva koje će pred BIH postaviti EU integracije, ali što je i značajnije, ojačati ovo područje Bosne i Hercegovine kako bi znatno efikasnije iskoristilo benefite EU integracija, te u odnosu na druge regione u BiH steklo komparativne prednosti u korištenju benefita od EU integracijskih procesa.

Treba napomenuti da bi se realizacijom ove inicijative uveliko doprinijelo ispunjenju ciljeva Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016-2020 i to posebno ostvarenja strateškog cilja pružanja veće podrške ruralnom razvoju iskorištavanjem potencijala poljoprivrede, šumarstva i turizma. Usvajanjem Strategije ruralnog razvoja, BIH se otvara Fond za ruralni razvoj koji je jedan od ključnih EU fondova za razvoj proizvodnje hrane, turizma i uopće podizanja kvaliteta života u ruralnom području. Obzirom na značajne kapacitete koje ZDK ima kad je u pitanju proizvodnja hrane, smatramo korisnim stvoriti kapacitete koji bi dali podršku proizvođačima i prerađivačima hrane, a istovremeno podigli nivo zaštite potrošača.

Prvenstveni zadatak ove nove organizacione jedinice u Institutu jeste pratiti stanje, predlagati i poduzimati mjere koje imaju za cilj zaštitu zdravlja bilja a radi zaštite zdravlja životinja i ljudi, kao i uticaja na okoliš. Za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz kantonalnog budžeta, obzirom da su u budžetu već osigurana sredstva dostatna za pokretanje ove djelatnosti unutar Instituta.

Zastupnici Skupštine ZDK podržali osnivanje Zavoda za bilje unutar INZ

Zastupnici Skupštine Zeničko – dobojskog kantona su gotovo jednoglasno, sa 23 glasa "ZA" i jednim "uzdržanim", prihvatili i usvojili Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), kojim je uz Zavod za javno zdravstvo i Veterinarski, uokviru Instituta formiran i Zavod za zaštitu bilja. Zastupnici svih stranaka koje participiraju u radu Skupštine podržali su razvojne procese, strategiju i viziju INZ, kao i potrebu formiranja jedne ovakve organizacione jedinice, čije uspostavljanje neće iziskivati dodatna sredstva, obzirom na planiranje i već poduzete korake u poslovanju Instituta. Pogledajte izjavu direktora INZ-a prim.dr. Senada Huseinagića datu novinarima nakon završene tačke dnevnog reda, a više detalja, sa izjavama zastupnika i detaljima, kao i značaju ovakve Odluke za ZDK i BIH, objavićemo u petak prijepodne na društvenim mrežama i web stranici INZ.

Gepostet von Institut za zdravlje i sigurnost hrane am Donnerstag, 28. Juni 2018

 

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

 

Back To Top