skip to Main Content

FOTO: Predstavnica INZ u posjeti i na treningu u Kini

Ajna Kapidžić, doktor veterinarske medicine, specijaliste parazitologije i parazitskih bolesti, zaposlena kao stručni saradnik za veterinarsku dijagnostiku u Veterinarskom zavodu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) predstavljala je naš Institut i BiH kao član državne stručne delegacije u proteklih petnaestak dana na treningu „African Swine Fever Prevention and Control Training Course“ (Kurs obuke za prevenciju i kontrolu afričke svinjske kuge) koji je održan na više lokacija u Kini.

Dvosedmična edukacija organizovana je i financirana od strane Centra za međunarodnu saradnju Ministarstva poljoprivrede i ruralnih poslova Narodne Republike Kine (Center of International Cooperation Service of Ministry of Agriculture and Rural Affairs), u Pekingu i Weifangu.

Narodna Republika Kina uz podršku svoje Ambasade u Bosni i Hercegovini (BiH) i u saradnji sa Kancelarijom za veterinarstvo BiH je obuhvatila 25 veterinarskih stručnjaka sa prostora čitave BiH iz različitih veterinarskih organizacija (Kancelarija za veterinarstvo, entitetske veterinarske inspekcije, Instituti, Zavodi i veterinarske stanice), a među učesnicima uvaženi profesori, doktori nauka, magistri i specijalisti iz oblasti veterinarske medicine.

Afrička svinjska kuga (ASK) je veoma zarazno i rezistentno viralno oboljenje domaćih i divljih svinja čiji mortalitet može doseći 100 posto. Prema dostupnim podacima ,,European Food Safety Authority” (EFSA), godine 2023., 14 država članica bilo je pogođeno sa ASK uključujući Hrvatsku i Švedsku, u kojima se pojavila ASK (samo epidemije divljih svinja) i Grčku u kojoj se ASK ponovo pojavila nakon što je slobodna od 2021.

Broj izbijanja ASK-a među domaćim svinjama u Evropskoj Uniji (EU) bio je pet puta veći nego 2022., dostigavši sličnu veličinu kao u 2019. To je uglavnom bilo potaknuto unošenjem i naknadnim širenjem ASK-a u Hrvatskoj i njegovom ponovnom pojavom u Rumuniji, što predstavlja 96% epidemija u EU. U zemljama i teritorijama koje nisu članice EU, ASK je prvi put otkrivena 2023. godine u BiH i na Kosovu.

Uočen je veoma značajan porast broja prijavljenih slučajeva (18 puta više), izazvan pojavom i širenjem u BiH i nagli porast incidencije u Srbiji (devet puta više epidemija nego 2022. godine). Ove dvije zemlje činile su 99% prijavljenih epidemija kod domaćih svinja među zemljama i teritorijama koje nisu članice EU uključene u izvještaj.

Od pojave ASK u BiH u junu 2023. godine, cijeli veterinarski sistem u našoj državi se suočio sa velikim izazovom. U tom periodu, Kancelarija za veterinarstvo BiH se prvobitno obratila zahtjevom za hitnu pomoć svim relevantnim međunarodnim organizacijama i ambasadama koje su prisutne u BiH.

Odmah, od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH) u saradnji sa  Organizacijom za prehranu i poljoprivredu (FAO), a u okviru Globalnog poretka za progresivnu kontrolu prekograničnih bolesti životinja (GFTADs), organizovana  je ekspertska misija koja je utvrdila stanje na terenu i dala određene smjernice veterinarskoj službi kako dalje postupiti.

Od svih ostalih država, jedino je NR Kina odmah ponudila konkretnu pomoć, kako u  svom znanju i iskustvu, tako i značajnu materijalnu pomoć. NR Kina donirala je laboratorijsku opremu, dijagnostičke kitove i opremu za suzbijanje žarišta u ukupnoj vrijednosti od oko 1,5 milion KM.  Vakcina nije dostupna u Evropi, a do danas nijedna vakcina protiv ASK nije odobrena za upotrebu u EU ili bilo kojoj državi članici.

Kao nastavak ovih aktivnosti, organizovan je gore navedeni dvosedmični trening u NR Kini, koji je u potpunosti finansiran od strane organizatora u cilju pomoći i jačanju naše veterinarske službe, te  boljem nastavku borbe protiv afričke svinjske kuge koja nas i dalje očekuje.

Trening je stručno organizovan na više lokacija, u Pekingu i širom Shandong provincije, poznate kao najistaknutije poljoprivredne provincije NR Kine. U okviru treninga učesnici su imali priliku da uče i razmijene iskustva na predavanjima i sa praksom istaknutih predavača iz Ministarstva, profesora sa Veterinarskog i Poljoprivrednog fakulteta, laboratorijskih dijagnostičara i uspješnih privrednika.

– Pored toga, imali smo priliku da se upoznamo sa historijom i kulturom ove bogate zemlje, u svrhu razumijevanja prošlog i trenutnog ekonomskog, privrednog i epizootiološkog stanja NR Kine i boljeg razumijevanja uticaja i načina borbe sa zaraznim bolestima, kaže Kapidžić.

U okviru treninga omogućeno je prisustvo dvadesetak kurseva i posjetama različitim pogonima i lokacijama u Kini (Kineski nacionalni uslovi; Harmonija između čovjeka i prirode u kineskoj kulturi; Virusna dijareja svinja i njena prevencija; Strategije prevencije ASK u gradu Weifang, provincija Shandong; Precizna tehnologija hranjenja krmača; Posjeta Inovacijskom centru za nacionalne standarde za klanje stoke i peradi radi razumijevanja kineskih standarda za klanje stoke i peradi; Posjeta Huabao Food Co., Ltd. radi lakšeg razumijevanja klanja i prerade svinja; Posjeta Delis Food Co., Ltd. radi razumijevanja prerade mesa; Posjeta Huamai Tongsheng Bioengineering Co., Ltd. radi razumijevanja bezopasnog tretmana i prerade stočnog i peradarskog  đubriva; Posjeta Xinhao Animal Husbandry Co., Ltd. u gradu Changyi radi razumijevanja prevencije ASK (istraga nedovoljno razvijenih područja); Trenutni status i mjere protiv ASK; Uobičajene vrste hrane za svinje i razumna nutritivna mješavina; Posjeta Šandong  fakultetu za nauku o životinjama i veterinarstvu radi proučavanja izgradnje i razvoja modernog stočarskog parka u demonstracijskom parku inteligentne poljoprivrede i stočarstva novog i starog momenta transformacije; Posjeta  Animal Epidemic and Quarantine Laboratory na Shandong strukovnom fakultetu za nauku o životinjama i veterinarstvo; Posjeta Yikangbao Food Co., Ltd. radi razumijevanja prerade svinjskih proizvoda, hlađenja i prodaje; Posjeta Yikang Pharmaceutical Co., Ltd. radi istraživanja veterinarske farmaceutske tvornice; Trenutna situacija i trend razvoja moderne tehnologije praćenja životne sredine u uzgoju svinja; Zdravlje crijeva prasadi i njegova regulacija; Posjeta Baide Biotechnology Co., Ltd. radi razumijevanja recikliranja i tretmana stočnog otpada; Posjeta Dabeinong Animal Husbandry and Food Co., Ltd.; Posjeta bazi za uzgoj crnih svinja Shimashan, okrug Changle; Razmišljanja o izgradnji modernih sistema uzgoja stoke i peradi; Hranjenje i upravljanje svinjama u uslovima normalizacije nakon ASK.

– Učešće na ovakvom treningu predstavlja veliku promociju na internacionalnom nivou, ne samo države BiH i veterinarske službe, nego i INZ kao jedne od vodećih javnih ustanova za veterinarsko i javno zdravlje.  Učvršćivanje odnosa, jedinstvo i razmjene iskustava sa kolegama iz struke iz čitave BiH otvaraju nove prilike i buduće saradnje. NR Kina je pokazala spremnost za pomoć i saradnju, te u budućnosti očekujemo nastavak te dobre saradnje i otvaranje novih mogućnosti za unapređenje veterinarskih sektora obe zemlje, ne samo u oblasti kontrole zaraznih bolesti životinja, nego iz svih oblasti veterinarske medicine, ističe Kapidžić.

Back To Top