skip to Main Content

FOTO: INZ aktivno učestvuje na Ljetnoj školi 2024 Medicinskog fakulteta UNZE

Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici tokom ove sedmice organizuje Ljetnu školu „Izazovi zdravog starenja na Zapadnom Balkanu“.

Osnovni cilj ljetne škole je povezivanje svih profesionalaca iz oblasti zdravstva i medicine koji su zainteresovani za temu Zdravog starenja.

Učesnici su zdravstveni radnici iz SAD, Irske, Grčke, Finske, Albanije, Belgije i BiH. U okviru Ljetne škole održava se naučna konferencija na temu „ Izazovi zdravog starenja na Zapadnom Balkanu“

Ključne teme konferencije su zdravo starenje, uloga medicinske sestre u zdravom starenju, tehnologija u zdravom starenju, fizička aktivnost u zdravom starenju, ishrana u zdravom starenju, mentalno zdravlje i zdravo starenje, te druge teme.

U okviru Ljetne škole svoja predavanja su danas imali doc.dr.sc. Nino Hasanica (Preventivni rad u školskoj medicini) i Benjamin Čaušević (Ishrana u praksi: Sigurna hrana – Sigurno starenje).

I Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane je jedan od učesnika Ljetne škole Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici (Summer School 2024).

Ove godine su pored video prezentacije o radu Službe, praktično prikazani preventivni pregledi kod učenika osnovne škole.

Zaposlenici Službe za školsku higijenu su demonstrirali skrining pregled za rano otkrivanje poremećaja vida, rano otkrivanje poremećaja sluha uz audiometriju i timpanometriju, skrining pregled za rano otkrivanje poremećaja lokomotornog sistema uz pregled stopala podotermografom, antropometrijska mjerenja sa naglaskom na prevenciju poremećaja prehrane kod djece i skrining na anemiju.

Na ovaj način su učesnicima prenijeli metodologiju obavljanja skrining pregleda kod djece u školskim uslovima, u cilju prevencije bolesti i zaštite zdravlja kod djece.

Učesnici su se također mogli upoznati sa opremom koja se svakodnevno koristi u radu sa djecom u odgojno obrazovnim ustanovama.

Važno je bilo i naglasiti da je obuhvat djece skrining pregledima na ovaj način znatno veći nego kada se isti obavljaju unutar zdravstvenih ustanova, čemu doprinosi slabo razvijena svijest o očuvanju Zdravlja i svijest o važnosti obavljanja preventivnih pregleda.

Back To Top