skip to Main Content

FOTO: Animalni otpad – od problema do mogućih rješenja

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica danas je u Zenici organizirao Seminar i  okrugli stol “Animalni otpad – od problema do mogućih rješenja”.  Poznato je da se na području Zeničko-dobojskog kantona nalazi veliki  broj generatora animalnog otpada i da se generiraju relativno velike količine ovog otpada, koji se neadekvatno zbrinjava, zbog čega
predstavlja veliki problem za okoliš, zdravlje ljudi i zdravlje životinja.
Seminar je bio namijenjen svim zainteresiranim stranama sa područja Zeničko-dobojskog kantona, uključujući generatore animalnog otpada, veterinare, zaposlene u nadležnim kantonalnim ministarstvima, nadležne  kantonalne i općinske/gradske inspektore, nadležne općinske/gradske  službe, komunalna preduzeća i druge.
Tim povodom održane su prezentacije sa relevantnim temama: Propisi i institucionalni okvir, Kategorizacija i sledljivost ABP-a, Javno-privatno partnerstvo ABP, Tehnologije za tretman ABP/AW-a kategorije, Produkovane količine animalnog otpada na području ZDK i trenutni postupci tretiranja i zbrinjavanja.
Predavači su eksperti glavni federalni veterinarski inspektor Nermin Smajlagić, DVM, Indira Mulalić,  DVM – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vildana Tahirović DVM – Ured za veterinarstvo BiH, te Rusmir Goletić DVM – Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
Back To Top