skip to Main Content

Edukativni materijali INZ-a u školama, institucijama, organizacijama….

Danas smo zabilježili postavljanje informativno-edukativnih plakata, koje je osmislio, producirao i izradio tim Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica koji radi na promociji zdravlja.

Uz asistenciju osoblja Osnovne škole “Džemal Bijedić” u Miljanovcima kod Tešnja, ekipa  Službe za školsku higijenu postavila je nekoliko ovih plakata, koji bi u narednom periodu trebali biti postavljeni u svim školama, ali i drugim institucijama u Zeničko-dobojskom kantonu.

U INZ-u tokom cijele godine se pripremaju, produciraju, te distribuiraju edukativni materijali, koji na zanimljiv i privlačan način educiraju učenike i drugu populaciju na određene teme.

Tako smo u Mješovitom srednjoj školi “Hazim Šabanović” u Visokom, u glavnom holu, zabilježili tri “rada” naših službi. Jedan je poziv na redovno kontrolisanje vida, uz praktičnu vježbu na samom licu mjesta. Drugi materijal, iz Zavoda za zaštitu bilja, u vidu promotivne afiše detaljno pojašnjenje osnovnih pojmova o ambroziji kao alergenskoj biljci, od čijeg “djelovanja” probleme imaju i mladi i stariji.

Treći je plakat, rađen uokviru kampanje edukacija, predavanja i radionica zajedno sa Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, na kojem se nalazi cijeli set preporuka oko prijavljivanja nasilja u školi, na ulici, u porodici, sa potrebnim informacijama gdje i kako prijaviti nasilnike, šta poduzeti ako neko vama blizak bude žrtva torture i slično.

Ovi materijali su samo dio produkcije materijala koji se distribuiraju i postavljaju u školama, ali i šalju na adrese udruženja, institucija i organizacija, sa kojima sarađuje INZ.

Back To Top