skip to Main Content

Dva INZ-ova rada na naučno-stručnoj konferenciji “Hranom do zdravlja” u Hrvatskoj

Danas i sutra se u Osijeku (Hrvatska) održava 14. međunarodna naučno-stručna konferencija “Hranom do zdravlja”. Tokom dva dana u Osijeku su se okupili eminentni stručnjaci iz akademske zajednice i industrije, nutricionisti, prehrambeni tehnolozi, farmaceuti, doktori medicine, te svi koje zanima hrana i utjecaj hrane na zdravlje u bilo kojem pogledu. Mnogobrojne institucije iz Hrvatske i regiona su uključene u organizaciju skupa, a njihova brojnost i pripadnost različitim stručnim područjima potvrđuju važnost teme i daju poseban interdisciplinarni karakter ovom skupu.

Konferencija uključuje ​​plenarna, pozvana, usmena i poster izlaganja organizirana u temama “Funkcionalna hrana i dodaci prehrani”, “Dijetetika i dijetoterapija”, “Prehrana”, “Sigurnost hrane”, “Analiza hrane”, “Proizvodnja sigurne hrane i hrane s dodanom nutritivnom vrijednošću”, te “Zdravi stilovi života”. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu paralelno organizira “satelitski” simpozij – Prehrambene navike djece i odraslih

Na skupu se sa dva rada – istraživanja predstavio Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Predstavljeni su radovi – istraživanja “MICROBIOLOGICAL STATUS OF SANDWICHES FROM FAST FOOD ESTABLISHMENTS IN THE AREA OF ZENICA-DOBOJ CANTON” (autori: Benjamin Čaušević, Emina Idrizović, Amir Ibrahimagić, Belma Hodžić), te CONTENT OF AFLATOXIN B1, CHLORIDE, NITRITE AND HEAVY METALS IN MEAT PRODUCTS IN THE AREA OF ZENICA-DOBOJ CANTON, BOSNIA AND HERZEGOVINA (autori: Dženana Hasanbašić, Ćamka Kovač, Alma Agić, Amila Šut, Benjamin Čaušević, Amir Ibrahimagić). Menadžer za kvalitet INZ-a Benjamin Čaušević na skupu se pojavljuje kao koautor još jednog rada, “IMPACT OF FOOD WITH SEDATIVE INGREDIENTS ON THE LEVEL OF NUTRITIONAL STATUS” (autori: Azra Sinanović, Midhat Jašić, Drago Šubarić, Ivana Flanjak, Damir Alihodžić, Benjamin Čaušević).

Organizator skupa je Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, a suorganizatori Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, European Hygienic Engineering & Design Group – EHEDG (Njemačka), Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  Hrvatski zbor nutricionista, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku, Udruga narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Zagreb, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Odjel za Biologiju Sveučilišta u Osijeku, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi Sveučilišta u Osijeku, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Tehnološki fakultet Zvornik Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Udruženje za nutricionizam i dijetetiku BIH, Udruga bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – TehnOS, Kineziološki fakultet Osijek Sveučilišta u Osijeku, Studentski zbor Prehrambeno​-tehnološkog fakulteta Osijek i Društvo kemičara i tehnologa Osijek.

INZ

Back To Top