skip to Main Content

AKAZ: Stručni seminar o kvalitetu u zdravstvu

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) je za zdravstvene radnike i saradnike na pozicijama koordinatora kvaliteta, ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta i zdravstvenih menadžera organizovala tradicionalni decembarski stručni seminar AKAZ-a posvećen ažuriranju znanja iz oblasti kvaliteta u zdravstvu, kao posljednji segment programa godišnje kontinuirane stručne edukacije za koordinatore kvaliteta u zdravstvu. Skup u Sarajevu je organiziran nakon uspješno okončanog vanrednog tematskog seminara u Neumu posvećenog sigurnosno-zdravstvenim aspektima pandemije Covid-19,

Stručni seminar o kvalitetu u zdravstvu pod nazivom “Sistemi sigurnosti u zdravstvenim ustanovama”, je održan na Ilidži, u četvrtak i petak, a na kraju dvodnevnog skupa podijeljeni su certifikati o edukaciji iz unutrašnje kontrole kvaliteta učesnicima, te godišnja priznanja istaknutim promotorima kvaliteta u zdravstvu u prethodnoj godini. Učesnici skupa, kao predstavnici INZ-a su bili menadžer za kvalitet INZ-a Benjamin Čaušević i načelnik Službe za školsku higijenu doc.dr. Nino Hasanica.  Jedan od nagrađenih istaknutih promotora kvaliteta u zdravstvu u prethodnoj godini, po ocjeni AKAZ-a bio je i direktor INZ-a prim.dr. Senad Huseinagić.

Back To Top