skip to Main Content

Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 27.05. do 02.06. 2024. godine

Dostignut je vrhunac ovogodišnjeg cvjetanja trava. Većina livadskih trava je u punom cvatu.

Tokom sedmice uglavnom su preovladavale umjerene koncentracije, dok su u dane 30.05. i 01.06. 2024 godine zabilježene visoke koncentracije sa preko 20 pz/m3 vazduha

Polen trava ima visok alergeni potencijal tako da se simptomi alergije kod izuzetno osjetljivih osoba javljaju već kod koncentracije od 5 pz/ m3 vazduha.

U narednom periodu ovisno o vremenskim prilikama očekuje se zadržavanje polena trava na nivou umjerenih koncentracija.

Još uvijek je prisutan polen četinara na nivou umjerenih koncentacija. Pojavila su se i prva polenova zrna lipe.

Polenski spektar obuhvata još i polen čempresa, jasena i koprive u niskim koncentracijama.

Back To Top