skip to Main Content

Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 20.06. do 26.06. 2022. godine

U izvještajnom periodu od 20.06. do 26.06.2022. godine preovladavao je polen iz porodice trava (Poaceae) i porodice kopriva (Urticaceae) i to u umjerenim koncentracijama.

Polen trava i koprive u mnogim slučajevima su uzročnici alergijskih reakcija kod osoba osjetljvih na polen, zbog čega je potrebno prilagoditi svoje aktivnosti na periode dana kada je manja koncentracija polena u zraku. Polen ostalih biljnih vrsta bio je u granicama niskih koncentracija.
U narednom periodu očekuje se daljnje prisusustvo polena trava i koprive na nivou niskih do umjerenih koncentracija.  Tokom cijele sedmice prisutne su spore gljivice Alternaria u umjerenoj koncentraciji i taj trend će se zadržati i u narednom periodu.

Back To Top