skip to Main Content

Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 13.05. do 19.05. 2024. godine

Postepeno raste koncentracija polena trava na području Zenice tako da je u izvještajnoj sedmici zabilježena uglavnom umjerena koncentracija, a 18.05. 2024 i visoka koncentracija sa preko 20 pz/m3.

Polen trava ima visok alergeni potencijal tako da se simptomi alergije kod izuzetno osjetljivih osoba javljaju već kod koncentracije od 5 pz/ m3 vazduha.

Pored polena trava još uvijek je prisutan polen četinara i to u uglavnom u umjerenim koncentracijama.

U narednom periodu očekuje se značajnije prisustvo polena trava, a koncentracija njenog polena u zraku ovisit će od vremenskih prilika koje budu vladale u narednom periodu. Kišne oborine značit će i manje
polena u zraku i obrnuto.

Uz polen trava sve veći značaj dobiva i polen livadske kiselice i bokvice. Polen ovih uobičajenih livadskih biljaka takođe može biti odgovoran za simptome alergije.

Back To Top