skip to Main Content

Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 10.06. do 16.06. 2024. godine

Dostignut je vrhunac ovogodišnjeg cvjetanja trava. Većina livadskih trava je u punom cvatu tako da je u ovoj izvještajnoj sedmici evidentirana umjerena koncentracija, a jedan dan i visoka koncentracija polena sa 30 pz/m3 vazduha. Kišne oborine koje su bile 12. i 13. juna uticale su izostanak ili minimalnu koncentraciju polena u zraku na području Zenice.

Polen trava ima visok alergeni potencijal tako da se simptomi alergije kod izuzetno osjetljivih osoba javljaju već kod koncentracije od 5 pz/ m3 vazduha.

U narednom periodu ovisno o vremenskim prilikama očekuje se zadržavanje polena trava na nivou umjerenih koncentracija ali i postepeno snižavanje zbog košnje travnih površina.

Polenski spektar obuhvata još i polen, čempresa, četinara, bokvice, lipe, jasena i koprive.

Postepeno raste koncentracija polena koprive i spora gljivice alternarie.

Back To Top